Dienstregeling 2017 Bus

De dienstregeling voor de bussen in Groningen en Drenthe voor 2017 is bekend. De wijzigingen worden verspreid over twee momenten ingevoerd; aan het einde van dit jaar en medio volgend jaar. Op deze pagina staan alle voorgestelde wijzigingen beschreven. Op lijnen die niet vermeld staan vinden geen noemenswaardige wijzigingen plaats (zoals wijzigingen in vertrektijden enz.).

Het busboekje voor 2017 is hier te raadplegen.

Bekijk onze interactieve lijnennetkaart voor Groningen Stad met lijnen, lijnkleuren en belangrijke bestemmingen en knooppunten hier.

GRONINGEN

Q-link 1 (Zuidhorn – P+R Reitdiep – Zernike Campus – Station Noord – UMCG Noord – Hoofdstation v.v.)
Lijn 1 is het nieuwe nummer van Q-link groen (lijn 11). De lijn krijgt een iets andere routevoering, via het Boterdiep en de busbaan Kolendrift langs UMCG Noord. De bus rijdt daardoor niet meer door de Ebbingestraat. Deze straat blijft bereikbaar vanaf het Boterdiep of via lijn 2.

Lijn 2 (Station Noord – Korrewegwijk – Grote Markt – Hoofdstation – Corpus den Hoorn – Martini Ziekenhuis – Hoornsemeer v.v.)
Lijn 2 blijft op het deel tussen Station Noord en het Hoofdstation gelijk. Vanaf het Hoofdstation gaat lijn 2 naar het Hoornsemeer rijden, via de route van de huidige lijn 6 over de Paterswoldseweg en langs het Martini Ziekenhuis. Daarmee krijgt dit routedeel haar directe verbinding met de Grote Markt terug. De dienst zal worden uitgevoerd met korte bussen.

Q-link 3 (Ruischerbrug – Lewenborg – P+R Kardinge – UMCG Noord – Grote Markt – Hoofdstation – P+R Hoogkerk – Leek/Tolbert v.v.)
Een aantal ritten van lijn 3 zullen in de nieuwe dienstregeling worden gereden met Capacity-bussen (met een hogere capaciteit). De nieuwe eindhalte Bousemalaan wordt in gebruik genomen.

Q-link 5 (Annen – Zuidlaren – P+R Haren – Hoofdstation – Grote Markt – UMCG – P+R Meerstad – Meerstad/Harkstede v.v.) (medio 2017-2018)
Naar verwachting zal medio 2017 de P+R Meerstad klaar zijn. Vanaf dat moment (of per ingang van de dienstregeling voor 2018) zal Q-link 5 gaan rijden naar P+R Meerstad. Vanaf daar rijdt de bus zowel naar de nieuwe wijk Ter Steeg binnen Meerstad als Harkstede en Scharmer, waar het vanaf dat moment de dan geschrapte lijn 78 overneemt. De route via Engelbert blijft daarbij gehandhaafd. Alle ritten van lijn 5 gaan vanaf de nieuwe dienstregeling al stoppen bij de Van Ketwich Verschuurbrug.

Q-link 6 (Delfzijl – Appingedam – Ruischerbrug -/ Station Europapark – UMCG – Hoofdstation – P+R Haren v.v.)
De huidige lijn 140 wordt omgebouwd tot Q-link lijn 6 en zal met nieuwe gelede bussen worden uitgevoerd. In de stad gaat de bus via UMCG Hoofdingang rijden en na het Hoofdstation wordt lijn 6 doorgetrokken tot P+R Haren om lijn 5 te ontlasten. De huidige spitsritten van lijn 5 zullen worden ondergebracht bij lijn 6. De haltes Zevenhuisjes tussen Garmerwolde en Ten Boer vervalt. Lijn 6 rijdt in de ochtendspits in beide richtingen elke 10 minuten tussen Appingedam en P+R Haren, ’s middags is dit elk kwartier. In de daluren en op zaterdag overdag wordt elk half uur gereden. ’s Avonds laat en op zondag rijdt lijn 6 één keer per uur tussen Delfzijl en Groningen Hoofdstation. Tussen Appingedam en Delfzijl wordt overdag elk half uur gereden.

De huidige lijn 6 zal onder lijnnummer 7 gaan rijden, ten noorden van het Hoofdstation via de bestaande route en ten zuiden van het station via de huidige spitsroute van lijn 9. De huidige route van -straks- lijn 7 wordt ongeveer medio 2017 om de binnenstad heengelegd.

N.B.: door infrastructurele problemen rijdt lijn 6 eerst nog niet via de halte UMCG Hoofdingang, maar de oude route van lijn 140 via het Damsterdiep.

Lijn 7 (Station Noord – Paddepoel – Vinkhuizen – Binnenstad West – Hoofdstation – De Wijert v.v.)
Het lijnnummer 7 zal vanaf het ingaan van de nieuwe dienstregeling worden gebruikt voor de route van de huidige lijn 6 tussen Station Noord en het Hoofdstation. Vanaf het Hoofdstation zullen de spitsritten naar De Wijert van lijn 9 worden overgenomen. In De Wijert zullen de bussen keren bij de rotonde bij de Van Iddekingeweg, er komen nieuwe haltes ten noorden van de rotonde in de Vondellaan. De vertrektijden ’s avonds en op zondag verschuiven met ongeveer een kwartier. Op termijn gaat lijn 7 via de Westerhaven en Eeldersingel naar het station rijden. De dienst zal worden uitgevoerd met gelede bussen. De huidige lijn 7 zal gaan rijden onder lijnnummer 64 (zie lijn 64).

Lijn 8 (P+R Hoogkerk – Hoendiep – Binnenstad West – Hoofdstation – Oosterpoort – Coendersborg – Martini Ziekenhuis – P+R Hoogkerk v.v.)
De route van lijn 8 wordt in 2018 om de binnenstad heengelegd, via Westerhaven en Eeldersingel. In het zuiden van de stad gaat lijn 8 van maandag tot en met zaterdag tussen 8:00 en 19:00 uur tussen De Wijert en het Martini Ziekenhuis via de Van Iddekingeweg en het Overwinningsplein rijden. Vanaf het Martini Ziekenhuis wordt lijn 8 maandag t/m zaterdag tussen 8:00 en 19:00 uur doorgetrokken naar P+R Hoogkerk, waardoor het een volledige ringlijn wordt.

Lijn 9 (Station Noord – Selwerd/P+R Reitdiep- Paddepoel – Oranjebuurt – Binnenstad West – Hoofdstation – De Wijert (- Corpus den Hoorn – Martini Ziekenhuis – Ter Borch – Eelde-Paterswolde – Groningen Airport Eelde – De Punt v.v.)
Lijn 9 houdt ten noorden van het Hoofdstation haar huidige route (het eindpunt wordt verlegd naar het nieuwe P+R Reitdiep), met de kanttekening dat de bussen op termijn om de binnenstad heen gaan rijden, via Westerhaven en Eeldersingel. Vanaf het Hoofdstation richting het zuiden neemt lijn 9 de huidige routes van lijn 2 over. De ritten naar Eelde gaan daarbij via het Overwinningsplein en de Paterswoldseweg in plaats van de Van Ketwich Verschuurlaan en Laan Corpus den Hoorn rijden. Er komt een extra rit in de ochtendspits van De Punt naar het Hoofdstation, vertrek om 7:31 uur vanuit De Punt.

Lijn 11 (Zuidhorn – Aduard – Reitdiephaven – P+R Zernike – Station Noord – Grote Markt – Hoofdstation v.v.)
Lijn 11 gaat, onder een iets gewijzigde route, verder onder lijnnummer 1.

Lijn 11 (Bourtange – Winschoten v.v.)
De route wordt ingekort tot het traject Bourtange – Vlagtwedde. Daar is een aansluiting op lijn 14 richting van en naar Winschoten. Alle ritten worden voortaan uitgevoerd met een 8-persoonsbusje.

Lijn 12 (Bad Nieuweschans – Winschoten v.v.)
De vertrektijden op maandag tot en met zaterdag overdag verschuiven ongeveer een half uur. In de ochtendspits rijdt lijn 12 elk half uur van Bellingwolde naar Winschoten.

Lijn 13 (Veendam – Winschoten v.v.)
De vertrektijden van Veendam naar Winschoten verschuiven ongeveer een half uur. Van Winschoten naar Veendam blijven de vertrektijden vrijwel gelijk. Samen met lijn 23 rijdt er overdag elk half uur een bus tussen Veendam en Winschoten.

Lijn 14 (Winschoten – Stadskanaal v.v.)
Lijn 14 gaat 1x per uur rijden op het gehele traject tussen Winschoten en Stadskanaal. In de ochtendspits moet dit ieder half uur worden. Daarmee blijft tussen deze plaatsen ondanks de gewijzigde vertrektijden ieder half uur een bus rijden. Onstwedde en Alteveer krijgen in de ochtendspits een betere bediening. In Vlagtwedde sluit lijn 11 naar Bourtange aan op lijn 14.

Lijn 15 (Emmen – Stadskanaal v.v.)
Lijn 15 gaat verder onder lijnnummer 75.

Lijn 23 (Veendam – Winschoten v.v.)
Lijnnummer 23 is het nieuwe nummer voor het routedeel van de huidige lijn 110 tussen het station in Veendam en Winschoten (zie lijn 110).

Lijn 24 (Winschoten – Stadskanaal – Borger – Assen v.v.)
Lijn 24 wordt in Stadskanaal gekoppeld aan lijn 75 zodat de Pekela’s ondanks de knip in lijn 110 een rechtstreekse verbinding met Assen houden. In Rolde gaat lijn 24 dezelfde route rijden als lijn 21. De halte Burg. Reijndersstraat komt te vervallen. De gehele route wordt gereden onder lijnnummer 24.

Lijn 25 (P+R Haren – Gasunie v.v.)
Lijn 25 is een nieuwe lijn die een rechtstreekse verbinding biedt tussen P+R Haren en het kantoor van de Gasunie in Groningen. De bus gaat ook rijden via het Martini Ziekenhuis, waardoor dit ook een directe verbinding krijgt met P+R Haren. De bus gaat tijdens de spits ieder kwartier rijden.

Lijn 26 (P+R Haren – Zernike Campus v.v.)
Lijn 26 is een nieuwe lijn die een rechtstreeks verbinding biedt tussen P+R Haren en de Zernike Campus. Onderweg wordt niet gestopt op het Hoofdstation. Op de campus worden alle haltes aangedaan. De bus rijdt tijdens de spitsuren via de ringweg ieder kwartier en doet er een ruim kwartier over.

Lijn 28 (Groningen – Bareveld – Stadskanaal – Emmen v.v.)
Lijn 28 gaat op het traject Emmen – Stadskanaal als lijn 74 via de huidige route rijden om vervolgens via de huidige route van lijn 73 naar Groningen te rijden. Dat zorgt ervoor dat in Bareveld de aansluiting op lijn 110 kan blijven bestaan. De route tussen Stadskanaal en Gieten zal worden gereden onder lijnnummer 73. De rechtstreekse bediening van Ter Apel vanuit Groningen vervalt. Het lijnnummer 28 komt te vervallen.

Lijn 30 (Zuidhorn – Munnekezijl v.v.)
Lijn 30 komt te vervallen. Op lijn 637 worden ter compensatie extra LijnBelBus-ritten aangeboden.

Lijn 31 (P+R Hoogkerk – Zuidhorn v.v.)
Alle ritten gaan rijden als LijnBelBus.

Lijn 32 (Zuidhorn – Munnekezijl v.v.)
Lijn 32 komt te vervallen. Op lijn 637 worden ter compensatie extra LijnBelBus-ritten aangeboden.

Lijn 35 (Groningen – Oldehove v.v.)
De route van lijn 35 wordt medio 2017 om de binnenstad heengelegd.

Lijn 39 (Groningen – Surhuisterveen v.v.)
De route van lijn 39 wordt medio 2017 om de binnenstad heengelegd.

Lijn 44 (Harkstede – Zuidlaren – Vries v.v.)
Buiten de spits en in de vakanties gaan alle ritten als LijnBelBus rijden.

Lijn 48 (Winschoten – ’t Waar v.v.)
Lijn 48 komt in 2018 te vervallen.

Lijn 49 (Siddeburen – Zuidbroek v.v.)
Lijn 49 komt in 2018 te vervallen.

Lijn 50 (Groningen – De Punt – Assen v.v.)
Lijn 50 krijgt extra ritten in de spits. Zo wordt er, in combinatie met lijn 51, iedere tien minuten een bus geboden op de Hereweg tussen Groningen en Haren. Afhankelijk van de vraag rijden deze ritten of een gedeelte van de route of de gehele route. De ’tussenritten’ van lijn 50 tussen Groningen en De Punt ’s avonds en op zondag worden geschrapt. In plaats daarvan gaat lijn 51 op die momenten naar Onnen rijden. Tenslotte krijgt lijn 50 een extra rit in de ochtendspits langs de scholen aan de Industriestraat in Assen, ter vervanging van de te schrappen lijn 603.

Lijn 51 (Groningen – Onnen – Gieten/Assen v.v.)
Lijn 51 gaat ’s avonds en op zondag altijd rijden tussen Groningen en Onnen, in de plaats van de geschrapte ’tussenritten’ van lijn 50 tussen Groningen en De Punt. ’s Avonds en op zondag worden de vaste ritten tussen Annen en Assen omgezet naar LijnBelBus.

Lijn 61 (Delfzijl – Uithuizen – Middelstum – Groningen v.v.)
Het aantal ritten op het routedeel Uithuizen – Groningen wordt flink uitgebreid om te anticiperen op de te verwachten grotere reizigersaantallen die zullen ontstaan door het in te voeren gratis vervoer voor MBO-studenten onder de 18. In de ochtendspits gaat er ieder kwartier i.p.v. iedere 20 minuten een bus naar Groningen rijden, en ’s middags iedere 20 minuten i.p.v. ieder half uur.

Lijn 64 (Station Noord – De Hoogte – Korrewegwijk – Oosterpark – UMCG Hoofdingang – Hoofdstation v.v.)
De huidige lijn 7 gaat rijden onder lijnnummer 64. In 2018 komt de lijn te vervallen.

Lijn 65 (Zoutkamp – Winsum – Groningen v.v.)
Bij Mensingeweer gaat lijn 65 via de omgelegde N361 rijden. Mensingeweer krijgt een vervangende halte bij de aansluiting naar Eenrum en Mensingeweer. De vertrektijden wijzigen met een paar minuten in de ochtendspits en daarbuiten veelal met één minuut.

Lijn 71 (Alteveer – Veendam v.v.)
Lijn 71 komt in 2018 te vervallen.

Lijn 73 (Gieten – Stadskanaal – Ter Apel – Emmen v.v.)
Lijn 73 wordt lijn 74 en rijdt tussen Emmen en Stadskanaal volgens haar huidige route, om vervolgens vanuit Stadskanaal de huidige route van lijn 28 naar Gieten te volgen. Deze routes worden omgewisseld om in Bareveld de aansluiting op lijn 110 te kunnen behouden. Daarnaast zorgt de lijncombinatie 300-73 er samen met lijn 74 voor dat er ieder uur twee reismogelijkheden tussen Groningen en Stadskanaal/Musselkanaal zijn. In Emmen kan niet worden aangesloten op de stadsdienst, wel wordt er rekening gehouden met de aansluiting op de trein naar Zwolle en de aansluiting op lijn 26 in Emmen. Een aantal ritten die niet aansluiten rijden door als lijn 12 in Emmen.

Lijn 74 (Groningen – Hoogezand – Stadskanaal – Emmen v.v.)
Lijn 74 is het nummer van de nieuwe lijn die tot Stadskanaal de route van de huidige lijn 73 volgt en van Stadskanaal naar Emmen de huidige route van lijn 28 volgt.

Lijn 75 (Winschoten – Stadskanaal v.v.)
Lijn 75 wordt in Stadskanaal gekoppeld aan lijn 24 om ervoor te zorgen dat de Pekela’s ondanks de knip in lijn 110 een rechtstreekse verbinding met Assen houden. Het lijnnummer 75 komt daarbij te vervallen op deze verbinding en wordt gebruikt voor de huidige lijn 15.

Lijn 78 (Groningen – Siddeburen – Appingedam v.v.) (medio 2017 – 2018)
Lijn 78 zal worden geschrapt wanneer P+R Meerstad wordt geopend en Q-link lijn 5 wordt doorgetrokken naar Harkstede. Dit is medio 2017 of bij het ingaan van de dienstregeling voor 2018. Lijn 178 neemt de bediening vanaf Kolham over, lijn 5 van Harkstede en Scharmer. Middelbert en Engelbert zijn aangewezen op de Driebondsweg.

Lijn 83 (Leek – Roden – Assen v.v.)
Lijn 83 krijgt een extra rit in de ochtendspits binnen Assen naar het Vincent van Gogh, locatie Salland, om het vervallen van lijn 603 op te vangen. ’s Avonds op werkdagen en in vakantieperiodes wordt er vanwege beperkt gebruikt voortaan een 8-persoonsbus ingezet. In de vakanties is dit een 15-persoonsbus.

Lijn 88 (Groningen – Leek v.v.)
De route van lijn 8 wordt medio 2017 om de binnenstad heengelegd.

Lijn 110 (Assen – Gieten – Veendam – Winschoten v.v.)
Lijn 110 wordt geknipt in een deel Assen – Veendam en een deel Veendam – Winschoten (onder lijnnummer 23) om de aansluitingen in zowel Assen als Bareveld, Veendam en Winschoten te optimaliseren. Het deel Winschoten – Veendam (lijn 23) gaat in Veendam doorrijden als lijn 171 naar Groningen om de verbinding met de wijk Sorghvliet in Veendam en de Pekela’s te behouden. De bus vanuit Assen zal overdag niet meer aansluiten op de trein van Veendam naar Groningen. Uit cijfers blijkt dat er weinig gebruik van die overstap wordt gemaakt. Ook de aansluiting op de bus naar Stadskanaal vervalt.

Lijn 119 (Winschoten – Delfzijl v.v.)
De vertrektijden wijzigen iets om de overstap in Delfzijl op de trein en Q-link 6 (huidige lijn 140) van/naar Groningen betrouwbaarder te maken. Op zondag vervalt de eerste rit in beide richtingen. Van deze ritten werd nauwelijks gebruik gemaakt. Op werkdagen vervalt de rit van 18:10 uur uit Winschoten naar Scheemda. Tussen Winschoten en Heiligerlee is lijn 13 van 18:07 uur een goed alternatief.

Lijn 139 (Surhuisterveen – Grootegast – Groningen v.v.)
Lijn 139 is een nieuwe lijn die meer gaat rijden via Niekerk en Oldekerk en vervolgens via de oude route van lijn 639 naar Groningen rijdt. ’s Ochtends rijdt er één rit richting Groningen, ’s middags drie ritten richting Surhuisterveen.

Lijn 140 (Groningen – Appingedam – Delfzijl v.v.)
Lijn 140 neemt sinds mei 2016 al alle ritten van lijn 40 over. In de dienstregeling van 2017 wordt de verbinding per bus tussen Groningen en Delfzijl verder uitgebouwd en geïntegreerd in het Q-link-netwerk. Lijn 140 zal met nieuwe, gelede bussen onder lijnnummer 6 gaan rijden. Deze lijn zal na het Hoofdstation door gaan rijden naar P+R Haren (zie lijn 6).

Lijn 163 (Groningen – Lauwersoog Haven – Holwerd Haven v.v.)
Bij Mensingeweer gaat lijn 163 via de omgelegde N361 rijden. Mensingeweer krijgt een vervangende halte bij de aansluiting naar Eenrum en Mensingeweer. De halte Maarhuizen komt waarschijnlijk te vervallen.

Lijn 171 (Groningen Zernike – Hoogezand – Veendam v.v.)
Lijn 171 wordt gekoppeld aan de lijnen 13 en 23. Lijn 171 gaat in Veendam tussen het station en de wijk Sorghvliet doordeweeks overdag ieder half uur rijden om een aansluiting op de trein te blijven bieden. Op zaterdag rijdt de bus overdag ieder uur. In Groningen gaan alle ritten naar de Zernike Campus rijden. In combinatie met de geplande ingebruikname van de busbaan over de Kolendrift vervalt daarmee de bediening van het Kwinkenplein (en de Grote Markt).

Lijn 174 ((Groningen – Hoogezand -) Zuidbroek – Veendam v.v.)
Voortaan sluit lijn 174 van maandag t/m zaterdag overdag in Veendam aan op lijn 110 naar Assen. In Zuidbroek blijft de aansluiting op de trein naar Groningen bestaan. Het is niet meer mogelijk van Zuidbroek naar Veendam een halfuursdienst te bieden. In de andere richting lukt dit nog wel. Lijn 174 gaat in de forensenspits ook tijdens de vakanties voortaan een aantal ritten rijden tussen Groningen en Veendam.

Lijn 245 (Servicebus Delfzijl)
Lijn 245 komt per 2018 te vervallen.

Lijn 261 (Appingedam Opwierde – Appingedam Damsterheerd v.v.)
Lijn 261 komt te vervallen.

Qliner 300 (Groningen – Emmen – Klazienaveen v.v.)
De vertrektijden op het OV-knooppunt Gieten worden aangepast. Daardoor gaat lijn 300 weer aansluiten op de stadsdienst in Emmen en de trein naar Zwolle. Er komt op zondagavond een kwartierdienst. ’s Avonds, zaterdagochtend en zondag overdag rijdt de bus ieder half uur. De ritten van lijn 305 worden opgenomen in lijn 300. Tussen Klazienaveen en Emmen is de rijtijd erg ruim. Er is ruimte om een groter deel van Emmen te bedienen. Daarom gaat lijn 300 voortaan via de wijk Angelslo rijden.

Qliner 304 (Groningen – Drachten v.v.)
Lijn 304 wordt in Drachten verlengd tot Himsterhout. Daardoor gaat lijn 304 meer haltes in Drachten bedienen. Ook zal de lijn het te opening knooppunt Drachten Oost gaan bedienen. De dienst zal voortaan worden verzorgd door Arriva Touring.

Qliner 305 (Groningen – Emmen v.v.)
Het lijnnummer 305 komt te vervallen. Alle ritten worden voortaan uitgevoerd onder lijnnummer 300.

Qliner 309 (Groningen – Assen v.v.)
De meeste spitsritten die nu tot de M.L. Kingweg rijden gaan nu van en naar Kloosterveen rijden. Zo rijdt er ’s ochtends iedere vijf en ’s middags iedere tien minuten een bus op de gehele route. Er worden ook nog extra spitsritten toegevoegd, welke niet naar Kloosterveen rijden. Verder wordt er een avondrit toegevoegd en gaat lijn 309 ook in het weekend rijden.

Qliner 312 (Groningen – Gieten – Stadskanaal v.v.)
De vertrektijden worden flink verschoven om samen met lijn 73 een globale halfuursdienst te bieden tussen Gieten en Stadskanaal. De kwartierdienst in de middagspits gaat langer doorrijden (tot 17:30 uur, daarna een halfuursdienst tot 19:00 uur), de tussenritten tussen Groningen en Gieten verdwijnen.

Qliner 314 (Groningen – Drachten v.v.)
Lijn 314 zal ’s avonds en in het weekend komen te vervallen en worden overgenomen door lijn 315, welke op die tijden door Drachten zal rijden. Veel ritten zullen worden ingekort tot de Eikesingel, lijn 304 neemt de bediening van Himsterhout over. In de middagspits komen er extra ritten in de tegenspitsrichting.

Qliner 315 (Groningen – Heerenveen – Emmeloord v.v.)
Lijn 315 wordt ’s avonds en in het weekend overgenomen door lijn 324, door Drachten, eveneens ter vervanging van lijn 314, die dan niet meer rijdt.

Qliner 324 (Groningen – Drachten – Heerenveen – Emmeloord v.v.)
Lijn 324 is een nieuwe lijn die ’s avonds en in het weekend de dienst van de lijnen 314 en 315 (die dan niet rijdt) overneemt tussen Groningen en Emmeloord, via Drachten en Heerenveen. De bus gaat via Drachten Oost, Van Knobelsdorffplein en de Eikesingel rijden in Drachten. De bediening van Himsterhout wordt overgenomen door lijn 304. Daardoor rijdt er voortaan iedere dag tot middernacht een Qliner tussen Groningen en Drachten.

Scholierenlijn 604 (Drachten – Groningen Zernike)
Lijn 604 gaat ook stoppen bij het nieuwe transferium Drachten Oost.

Scholierenlijn 637 (Zoutkamp – Grijpskerk – Zuidhorn – Groningen v.v.)
Er komen veel extra LijnBelBus-ritten op lijn 637 om het wegvallen van de lijnen 30 en 32 op te vangen.

Scholierenlijn 650 (Groningen – Tynaarlo – Assen v.v.)
Lijn 650 komt te vervallen.

Lijn 811 (Vlagtwedde – Bad Nieuweschans v.v.)
Lijn 811 komt te vervallen, maar zal onder het project publiek vervoer waarschijnlijk worden overgenomen door de Op-StapBus.

Lijn 817 (Finsterwolde – Bad Nieuweschans v.v.)
Lijn 817 komt in 2018 te vervallen.

 

DRENTHE

Lijn 1 (Stadsdienst Assen: Marsdijk – Station – TT-circuit v.v.)
Lijn 1 gaat ook op zaterdagochtend twee keer per uur rijden.

Q-link 5 (Annen – Zuidlaren – P+R Haren – Hoofdstation – Grote Markt – UMCG – P+R Meerstad – Meerstad/Harkstede v.v.) (medio 2017-2018)
Naar verwachting zal medio 2017 de P+R Meerstad klaar zijn. Vanaf dat moment (of per ingang van de dienstregeling voor 2018) zal Q-link 5 gaan rijden naar P+R Meerstad. Vanaf daar rijdt de bus zowel naar de nieuwe wijk Ter Steeg binnen Meerstad als Harkstede en Scharmer, waar het vanaf dat moment de dan geschrapte lijn 78 overneemt. Alle ritten van lijn 5 gaan vanaf de nieuwe dienstregeling al stoppen bij de Van Ketwich Verschuurbrug.

Lijn 5 (Stadsdienst Emmen: Bargeres – Station Zuid v.v.)
Lijn 5 komt in 2018 te vervallen.

Lijn 6 (Stadsdienst Emmen: Rietlanden – Station Zuid v.v.)
Lijn 6 komt in 2018 te vervallen.

Lijn 7 (Stadsdienst Emmen: Station – Parc Sandur v.v.)
Lijn 7 komt in 2018 te vervallen.

Lijn 9 (Station Noord – Selwerd/Zernike – Paddepoel – Oranjebuurt – Binnenstad West – Hoofdstation – De Wijert (- Corpus den Hoorn – Martini Ziekenhuis – Ter Borch – Eelde-Paterswolde – Groningen Airport Eelde – De Punt v.v.)
Lijn 9 houdt ten noorden van het Hoofdstation haar huidige route, met de kanttekening dat de bussen op termijn om de binnenstad heen gaan rijden, via Westerhaven en Eeldersingel. Vanaf het Hoofdstation richting het zuiden neemt lijn 9 de huidige routes van lijn 2 over. De ritten naar Eelde gaan daarbij via het Overwinningsplein en de Paterswoldseweg in plaats van de Van Ketwich Verschuurlaan en Laan Corpus den Hoorn rijden. Er wordt een directe ‘Airportlink’ aan lijn 9 toegevoegd. Dit is een snelle verbinding tussen Groningen Airport Eelde en het Hoofdstation. Deze dienst zal worden uitgevoerd met een elektrische bus.

Lijn 15 (Emmen – Stadskanaal v.v.)
Lijn 15 gaat verder onder lijnnummer 75.

Lijn 20 (Meppel – Assen v.v.)
Lijn 20 krijgt in de ochtendspits een extra rit naar Assen. Vanuit Assen rijdt deze door als lijn 50 naar Groningen, zodat reizigers van lijn 20 kunnen blijven zitten voor de scholen aan de Industrieweg en Groningerstraat. Op werkdagen buiten vakanties worden er twee extra ritten geboden zodat de avondspits wat langer doorloopt en er in daluren altijd één keer per uur een bus rijdt en tijdens de spitsuren twee keer per uur. In de avonduren zal iedere dag voortaan dezelfde dienstregeling gehanteerd worden, wat betekent dat er iedere dag een midibus op lijn 20 rijdt in de avond. Tijdens vakanties zal de bus tot 19:00 uur ook vaker gaan rijden.

Lijn 21 (Assen – Emmen v.v.)
De bus rijdt in Emmen niet meer over de Ermerweg. Met de gemeente Emmen vindt nog overleg plaats over een nieuwe route.

Lijn 24 (Winschoten – Stadskanaal – Borger – Assen v.v.)
Lijn 24 wordt in Stadskanaal gekoppeld aan lijn 75 zodat de Pekela’s ondanks de knip in lijn 110 een rechtstreekse verbinding met Assen houden. In Rolde gaat lijn 24 dezelfde route rijden als lijn 21. De halte Burg. Reijndersstraat komt te vervallen. De gehele route wordt gereden onder lijnnummer 24.

Lijn 26 (Emmen – Coevorden v.v.)
De vertrektijden van lijn 26 zijn aangepast. Op zaterdag gaat lijn 26 elk uur rijden in plaats van eens per anderhalf uur. De ritten die op zaterdag nu nog met een grote bus rijden, gaan met een 8-persoonsbus rijden. Op zondag zullen enkele ritten als LijnBelBus gaan rijden in plaats van een 8-persoonsbus.

Lijn 27 (Hoogeveen – Emmen v.v.)
De bus gaat rijden via de Grote Kerkstraat. Daardoor veranderen de vertrektijden. Er komt een nieuwe halte bij ’t Haagje.

Lijn 28 (Groningen – Bareveld – Stadskanaal – Emmen v.v.)
Lijn 28 gaat op het traject Emmen – Stadskanaal als lijn 74 via de huidige route rijden om vervolgens via de huidige route van lijn 73 naar Groningen te rijden. Dat zorgt ervoor dat in Bareveld de aansluiting op lijn 110 kan blijven bestaan. De route tussen Stadskanaal en Gieten zal worden gereden onder lijnnummer 73. De rechtstreekse bediening van Ter Apel vanuit Groningen vervalt. Het lijnnummer 28 komt te vervallen.

Lijn 30 (Hardenberg – Hoogeveen v.v.)
Er wordt bekeken of in het centrum van Hoogeveen de routevoering kan worden gewijzigd. Het voorstel is om te gaan rijden via de Grote Kerkstraat.

Lijn 32 (Meppel – Hoogeveen v.v.)
Lijn 32 krijgt een extra ochtendrit om beter aan te sluiten op de trein in Hoogeveen en Meppel.

Lijn 33 (Coevorden – Hoogeveen v.v.)
De bus gaat rijden via de Grote Kerkstraat. Daardoor veranderen de vertrektijden. Er komt een nieuwe halte bij ’t Haagje.

Lijn 36 (Hoogeveen – Spier v.v.)
De bus gaat rijden via de Grote Kerkstraat. Daardoor veranderen de vertrektijden. Er komt een nieuwe halte bij ’t Haagje.

Lijn 37 (Hoogeveen – Westerbork v.v.)
De bus gaat rijden via de Grote Kerkstraat. Daardoor veranderen de vertrektijden. Er komt een nieuwe halte bij ’t Haagje.

Lijn 38 (Echten – Hoogeveen v.v.)
Lijn 38 komt in 2018 te vervallen.

Lijn 41 (Borger – Beilen v.v.)
Ook de vaste ritten zullen gaan rijden als LijnBelBus.

Lijn 44 (Harkstede – Zuidlaren – Vries v.v.)
Buiten de spits en in de vakanties gaan alle ritten als LijnBelBus rijden.

Lijn 46 (Ruinen – Dwingeloo v.v.)
Lijn 46 komt te vervallen.

Lijn 50 (Groningen – De Punt – Assen v.v.)
Lijn 50 krijgt extra ritten in de spits. Zo wordt er, in combinatie met lijn 51, iedere tien minuten een bus geboden op de Hereweg tussen Groningen en Haren. Afhankelijk van de vraag rijden deze ritten of een gedeelte van de route of de gehele route. De ’tussenritten’ van lijn 50 tussen Groningen en De Punt ’s avonds en op zondag worden geschrapt. In plaats daarvan gaat lijn 51 op die momenten naar Onnen rijden. Tenslotte krijgt lijn 50 een extra rit in de ochtendspits langs de scholen aan de Industriestraat in Assen, ter vervanging van de te schrappen lijn 603.

Lijn 51 (Groningen – Onnen – Gieten/Assen v.v.)
Lijn 51 gaat ’s avonds en op zondag altijd rijden tussen Groningen en Onnen, in de plaats van de geschrapte ’tussenritten’ van lijn 50 tussen Groningen en De Punt. ’s Avonds en op zondag worden de vaste ritten tussen Annen en Assen omgezet naar LijnBelBus.

Lijn 53 (Gieten – Rolde (- Assen) v.v.)
Lijn 53 komt in 2018 te vervallen.

Lijn 57 (Gieten – Annen v.v.)
Lijn 57 komt in 2018 te vervallen.

Lijn 59 (Gieten – Emmen v.v.)
Eén rit van lijn 600 zal gaan rijden als lijn 59 van Borger, via Exloo naar Emmen om vervolgens door te rijden in Emmen als stadslijn 12 naar de Meerdijk omdat deze rit nu niet goed aansluit op de aanvangstijden van de scholen in Emmen.

Lijn 73 (Gieten – Stadskanaal – Ter Apel – Emmen v.v.)
Lijn 73 wordt lijn 74 en rijdt tussen Emmen en Stadskanaal volgens haar huidige route, om vervolgens vanuit Stadskanaal de huidige route van lijn 28 naar Gieten te volgen. Deze routes worden omgewisseld om in Bareveld de aansluiting op lijn 110 te kunnen behouden. Daarnaast zorgt de lijncombinatie 300-73 er samen met lijn 74 voor dat er ieder uur twee reismogelijkheden tussen Groningen en Stadskanaal/Musselkanaal zijn. In Emmen kan niet worden aangesloten op de stadsdienst, wel wordt er rekening gehouden met de aansluiting op de trein naar Zwolle en de aansluiting op lijn 26 in Emmen. Een aantal ritten die niet aansluiten rijden door als lijn 12 in Emmen.

Lijn 74 (Groningen – Hoogezand – Stadskanaal – Emmen v.v.)
Lijn 74 is het nummer van de nieuwe lijn die tot Stadskanaal de route van de huidige lijn 73 volgt en van Stadskanaal naar Emmen de huidige route van lijn 28 volgt.

Lijn 75 (Emmen – Stadskanaal v.v.)
75 is het nieuwe nummer van lijn 15.

Lijn 83 (Leek – Roden – Assen v.v.)
Lijn 83 krijgt een extra rit in de ochtendspits binnen Assen naar het Vincent van Gogh, locatie Salland, om het vervallen van lijn 603 op te vangen. ’s Avonds op werkdagen en in vakantieperiodes wordt er vanwege beperkt gebruikt voortaan een 8-persoonsbus ingezet. In de vakanties is dit een 15-persoonsbus.

Lijn 110 (Assen – Gieten – Veendam – Winschoten v.v.)
Lijn 110 wordt geknipt in een deel Assen – Veendam en een deel Veendam – Winschoten (onder lijnnummer 23) om de aansluitingen in zowel Assen als Bareveld, Veendam en Winschoten te optimaliseren. Het deel Winschoten – Veendam (lijn 23) gaat in Veendam doorrijden als lijn 171 naar Groningen om de verbinding met de wijk Sorghvliet in Veendam en de Pekela’s te behouden. De bus vanuit Assen zal overdag niet meer aansluiten op de trein van Veendam naar Groningen. Uit cijfers blijkt dat er weinig gebruik van die overstap wordt gemaakt. Er wordt niet meer aangesloten op de bus naar Stadskanaal.

Lijn 131 (Hoogeveen – Balkbrug v.v.)
Het dorp Linde zal volgend jaar in beide richting bediend worden. Van Hoogeveen naar Balkbrug wordt tussen Zuidwolde en Balkbrug via de N48 gereden. De benodigde infrastructuur is echter nog niet gereed om dit mogelijk te maken. Tot die tijd blijft de huidige route gehandhaafd, deze route wordt gezien als omleiding.

Lijn 235 (Wapse – Steenwijk v.v.)
Lijn 235 was een tijdelijke buslijn voor 2016 en verdwijnt in de nieuwe dienstregeling weer.

Lijn 237 (Nieuw Balinge – Westerbork v.v.)
Lijn 237 was een tijdelijke buslijn voor 2016 en verdwijnt in de nieuwe dienstregeling weer.

Qliner 300 (Groningen – Emmen – Klazienaveen v.v.)
De vertrektijden op het OV-knooppunt Gieten worden aangepast. Daardoor gaat lijn 300 weer aansluiten op de stadsdienst in Emmen en de trein naar Zwolle. Er komt op zondagavond een kwartierdienst. ’s Avonds, zaterdagochtend en zondag overdag rijdt de bus ieder half uur. De ritten van lijn 305 worden opgenomen in lijn 300. Tussen Klazienaveen en Emmen is de rijtijd erg ruim. Er is ruimte om een groter deel van Emmen te bedienen. Daarom gaat lijn 300 voortaan via de wijk Angelslo rijden.

Qliner 305 (Groningen – Emmen v.v.)
Het lijnnummer 305 komt te vervallen. Alle ritten worden voortaan uitgevoerd onder lijnnummer 300.

Qliner 309 (Groningen – Assen v.v.)
De meeste spitsritten die nu tot de M.L. Kingweg rijden gaan nu van en naar Kloosterveen rijden. Zo rijdt er ’s ochtends iedere vijf en ’s middags iedere tien minuten een bus op de gehele route. Er worden ook nog extra spitsritten toegevoegd, welke niet naar Kloosterveen rijden. Verder wordt er een avondrit toegevoegd en gaat lijn 309 ook in het weekend rijden.

Qliner 312 (Groningen – Gieten – Stadskanaal v.v.)
De vertrektijden worden flink verschoven om samen met lijn 73 een globale halfuursdienst te bieden tussen Gieten en Stadskanaal. De kwartierdienst in de middagspits gaat langer doorrijden (tot 17:30 uur, daarna een halfuursdienst tot 19:00 uur), de tussenritten tussen Groningen en Gieten verdwijnen.

Scholierenlijn 600 (Borger – Emmen v.v.)
Eén van de ritten van lijn 600 wordt ondergebracht bij lijn 59 en gaat rijden via Exloo (zie lijn 59). De andere rit komt te vervallen. De bediening op dat moment wordt overgenomen door Qliner 300.

Scholierenlijn 603 (Assen Station – Assen Salland v.v.)
De rit van lijn 603 wordt geschrapt. De scholen aan de Industrieweg krijgen een vervangende bediening met een extra rit van lijn 50 naar Groningen, voor het Vincent van Gogh Salland wordt een extra rit van lijn 83 tot de halte Salland ingelegd.

Scholierenlijn 650 (Groningen – Tynaarlo – Assen v.v.)
Lijn 650 komt te vervallen.