Dienstregeling 2025 Bus

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft als verantwoordelijke autoriteit de voorstellen voor de dienstregelingswijzigingen in 2025 voorgesteld. Anders dan gebruikelijk is dat de dienstregeling pas op 6 juli 2025 zal starten, met enkele noodzakelijke wijzigingen welke al wel worden doorgevoerd in december. Dit heeft alles te maken met de grootschalige werkzaamheden aan het Hoofdstation in Groningen. Na voltooiing daarvan worden de treintijden aangepast en daarom dan ook de daarop aansluitende bustijden.

In het onderstaande overzicht wordt per lijn benoemd welke grote wijzigingen zijn voorgesteld door het OV-bureau. Kleine wijzigingen zoals lichte aanpassingen in vertrektijden zijn hierin niet meegenomen.

Groningen Stad en Q-link

Q-link 1 (Reitdiep – Zernike Campus – Station Noord – UMCG Noord – HS v.v.)
Lijn 1 gaat op zaterdagen tussen 11 en 18 uur vier keer per uur rijden.

Q-link 3 (Leek/Tolbert – P+R Hoogkerk – HS – P+R Kardinge – Lewenborg – Ruischerbrug v.v.)
Q-link 4 (Roden – P+R Hoogkerk – HS – P+R Kardinge – Beijum v.v.)

Op de blauwe lijnen gaat het aantal bussen op zondagavond tussen het Hoofdstation en P+R Kardinge omhoog naar acht bussen per uur.

Q-link 5 (Meerstad/Harkstede – UMCG – HS – P+R Haren – Zuidlaren – Annen v.v.)
In Annen overweegt de gemeente Aa en Hunze verkeersdrempels aan te brengen op een deel van de route van lijn 5. Mocht dit negatieve gevolgen voor de rijtijd met zich meebrengen, dan overweegt men op sommige momenten minder bussen te laten rijden tussen Haren en Annen. Daarnaast is er de wens om op lijn 4 op zaterdagavond vaker te gaan rijden tussen P+R Hoogkerk en Beijum, maar of dit lukt is afhankelijk van financiële middelen vanuit de provincies en gemeenten.

Q-link 6 (Delfzijl – Appingedam – Ten Boer – UMCG – HS – P+R Haren v.v.)
De wens is om Q-link 6 in de ochtendspits weer iedere tien minuten te laten rijden. Het doorgaan van deze maatregel hangt af van financiële middelen. Daarnaast vervallen na 6 juli 2025 de aansluitingen op de treinen in Delfzijl en Appingedam.

Lijn 9 (Zernike Campus – Paddepoel – Oranjebuurt – HS – De Wijert – Martini ZH – Eelderwolde – Eelde – De Punt v.v.)
Zodra de Hoofdweg in Eelde is heringericht, gaat de bus via deze weg rijden. De route door Spierveen komt te vervallen. Daarnaast komen er snelle spitsritten voor een nieuwe opleiding van Noorderpoort bij Groningen Airport Eelde. Het is nog niet duidelijk onder welk lijnnummer deze ritten zullen gaan rijden.

Streeklijnen

Lijn 12 (Winschoten – Bellingwolde v.v.)
De vertrektijden wijzigingen om beter aan te sluiten op scholen in Winschoten en Bellingwolde. De scholierenritten vanuit Bad Nieuweschans gaan met een klein busje rijden en krijgen iets minder haltes.

Lijn 13 (Winschoten – Veendam v.v.)
De route in Veendam wordt ingekort. Er wordt vanaf de halte Ubbo Wilkensstraat rechtstreeks naar het station gereden. In Muntendam wordt aangesloten op lijn 174.

Lijn 14 (Stadskanaal – Winschoten v.v.)
De bus gaat de hele week aansluiten op de sneltrein in Winschoten.

Lijn 16 (Veendam – Zuidbroek v.v.)
16 is het nieuwe nummer van de huidige lijn 174. De bus gaat op het hele uur vertrekken en aankomen in Zuidbroek om op de trein aan te sluiten. Op zaterdagavond komt daarnaast een extra rit.

Lijn 17 (Winschoten – Scheemda v.v.)
Er worden extra ritten toegevoegd op zaterdag. De vertrektijden worden aangepast om beter aan te sluiten op schooltijden.

Lijn 20 (Assen – Steenwijk v.v.)
Na de reconstructie van de N855 zal een aantal haltes verdwijnen. Dit zijn de haltes Meestersbrug in Bovensmilde, Vroomsdraai in Hijkersmilde, Doldersummerweg in Diever, Soerte en Molenweg in Wapse en Dorpsstraat in Vledder.

Lijn 23 (Winschoten – Veendam v.v.)
De vertrektijden verschuiven om aansluitingen op de treinen in Winschoten en Veendam te behouden.

Lijn 24 (Winschoten – Stadskanaal – Assen v.v.)
Op het routedeel tussen Stadskanaal en Assen wil men, mits het financieel kan op zondag ook bussen laten rijden.

Lijn 26 (Meppel – Steenwijk v.v.)
De vertrektijden verschuiven met een kwartier.

Lijn 32 (Hoogeveen – Meppel v.v.)
Er worden extra ritten toegevoegd op zondagochtend.

Lijn 36 (Oldehove – Winsum v.v.)
Buiten de voorzomerperiode gaat lijn 36 in de spits met een grote bus rijden.

Lijn 39 (Groningen – Surhuisterveen v.v.)
Lijn 39 gaat, mits dit financieel mogelijk is, op zaterdagochtend eerder starten.

Lijn 41 (Uithuizen – Appingedam v.v.)
Er komt een andere route via de Dingeweg, omdat een bushalte aan die weg veiliger wordt geacht dan de huidige halte aan de provinciale weg. Mogelijk verdwijnen daarnaast de laatste ritten van de dag in beide richtingen.

Lijn 59 (Gieten – Exloo v.v.)
Lijn 59 gaat doorrijden naar Odoorn.

Lijn 61 (Groningen – Middelstum v.v.)
Lijn 61 gaat, mits dit financieel mogelijk is, op zondagochtend eerder starten.

Lijn 65 (Groningen – Zoutkamp v.v.)
Mochten de financiën dit toelaten, dan wil men de dienst op zaterdagmiddag weer uitbreiden naar twee bussen per uur. Op zondag verschuiven de vertrektijden met een half uur om aan te sluiten op de treinen richting de Eemshaven.

Enkele extra ritten in de ochtendspits krijgen een snellere route, tussen Leens en Sauwerd wordt daarbij niet langer gestopt.

Lijn 66 (Zoutkamp – Groningen Zernike Campus v.v.)
Lijn 66 krijgt een meer directe route, non-stop tussen Leens en Sauwerd.

Lijn 68 (Winsum – Leens v.v.)
Op zondag sluiten de bussen niet meer in beide richtingen aangesloten op de trein. De aansluiting zal behouden blijven in de drukste richting.

Lijn 72 (Emmen – Winschoten v.v.)
Tussen 1 april en 1 oktober wil men op zaterdag, mits de financiën het toelaten, de bus ook laten rijden tussen Vlagtwedde en Sellingen om zo de vesting in Bourtange bereikbaar te maken. In Vlagtwedde wordt dan aangesloten op lijn 14.

Lijn 83 (Leek – Roden – Norg – Assen v.v.)
Als de financiën het toelaten, worden er enkele extra ritten toegevoegd in de spits.

Lijn 89 (Drachten – Marum v.v.)
Buiten de voorzomerperiode wordt tijdens de spits de capaciteit op deze lijn verhoogd, bijvoorbeeld met een grotere of extra bus.

Lijn 119 (Winschoten – Delfzijl v.v.)
De vertrektijden wijzigen om in Scheemda en Delfzijl aan te sluiten op de trein. Daarnaast is er de wens om extra ritten toe te voegen, mits de financiën dit toelaten.

Lijn 174 (Veendam – Zuidbroek v.v.)
Deze lijn wordt vernummerd naar lijn 16.

Lijn 178 (Groningen – Siddeburen – Appingedam v.v.)
De wens is om lijn 178 tijdens de vakantieperiodes overdag ook twee keer per uur te laten rijden. Of dit mogelijk is hangt af van financiële middelen. Hetzelfde geldt voor de wens om op zaterdagochtend eerder te starten met de dienst.

In de spits wordt nu ieder uur doorgereden naar Appingedam. De andere rit gaat voortaan doorrijden naar Woldendorp en Wagenborgen in plaats van de huidige lijn 678, welke verdwijnt. Enkele haltes vervallen daarnaast: Froombosch Hoofdweg 124, Hoofdweg 42, Slochteren Noorderweg (indien de halte Fraeylemaborg verplaatst kan worden), Schildwolde Toren, Hellum Hoofdweg 92 en Nieuwolda Wagenborgerweg 49, Hoofdstraat 32, Kerkelaan en Nonnegaaster Polderweg.

In de stad Groningen rijden enkele ritten in de spits via bedrijventerrein Eemspoort. Deze ritten rijden nu nog via de Osloweg, maar gaan rijden via de Gotenburgweg en voormalige A7. Aan de Gotenburgweg keren twee oude haltes van de voormalige lijn 17 aldaar terug.

Qliner 300 (Groningen – Emmen v.v.)
Waar nodig en mits financieel mogelijk worden er enkele extra ritten toegevoegd.

Lijn 617 (Scheemda – Woldendorp v.v.)
Het is de bedoeling om deze lijn weer in Finsterwolde te laten beginnen.

Lijn 678 (Noordbroek – Woldendorp v.v.)
Lijn 678 gaat op in lijn 178 en komt te vervallen.