Operatie Ring Zuid

De nieuwe zuidelijke ringweg in Groningen wordt aangesloten op de bestaande wegen. Dat betekent dat er van 22 maart t/m 2 september enkele maanden flinke verkeershinder te verwachten is en rond de stad. Dat heeft ook gevolgen voor het openbaar vervoer.

Afsluitingen

De werkzaamheden aan de ringweg verlopen in meerdere fasen.

 • 23 en 24 maart: rondom het Julianaplein
 • 25 maart – 26 april: ringweg tussen Julianaplein en viaduct over de Paterswoldseweg
 • 27 april – 5 mei: rondom het Julianaplein
 • 6 mei – 30 augustus: ringweg tussen Julianaplein en verdiepte ligging
 • 31 augustus en 1 september: zuidelijke ringweg afgesloten

Gevolgen

Volgens Groningen Bereikbaar, dat de stad bereikbaar moet houden tijdens wegwerkzaamheden moet het aantal auto’s op de weg rond Groningen worden verminderd met 80.000 per dag om de verkeersstromen soepel door te kunnen laten lopen. Vertraging is dan nog steeds niet uitgesloten, maar een verkeersinfarct zou daarmee moeten worden voorkomen.

Het openbaar vervoer als alternatief

Er wordt groots ingezet op het openbaar vervoer als geschikt alternatief voor automobilisten. Dat het OV geschikt is komt doordat alles in het werk wordt gesteld om dit zo goed als mogelijk door te laten lopen. Dat gebeurt met diverse maatregelen:

 • Chauffeurs houden tijdens hun dienst dezelfde bus, zodat vertragingen niet door de hele dienstregeling door gaan werken dankzij het wisselen van bus.
 • Reistijden worden waar nodig verruimd om de bus meer tijd te geven op tijd op plaats van bestemming te komen. Vertrektijden kunnen als gevolg hiervan wijzigen.
 • Busverkeer krijgt vaker voorrang bij verkeerslichten, welke worden bijgesteld. Ook worden voorrangssituaties rond de stad aangepast en zijn er doseerlichten die ervoor zorgen dat het aanbod van verkeer niet te groot wordt voor de achterliggende wegen.

Op enkele buslijnen in de stad worden aanpassingen gedaan om het netwerk soepel te blijven laten lopen. Dit gaat om de volgende aanpassingen:

 • Q-link 1 en 11: deze lijnen gaan in de spits ook rijden op het traject Hoofdstation – P+R Hoogkerk via de Peizerbaan.
 • Q-link 2: lijn 2 rijdt in de spits met iedere rit op de hele route. In Zuidhorn wordt dan aangesloten op alle treinen van en naar Leeuwarden, waar ook de tweede sneltrein per uur tijdelijk zal stoppen in de spits (zie hieronder).
 • Q-link 5 en 6: tussen Hoofdstation en P+R Haren rijdt lijn 6 tijdelijk niet en lijn 5 juist acht keer per uur. De frequentie van acht bussen per uur geldt op het traject P+R Haren – P+R Meerstad.
 • Lijn 10: deze lijn wordt geknipt in twee gedeeltes. Het routedeel ten noorden van het Hoofdstation wordt daardoor met een andere bus gereden dan het routedeel ten zuiden van het station. Daarmee is een overstap op het Hoofdstation altijd noodzakelijk. Hier is overigens geen aansluiting van de ene op de andere bus van lijn 10.
 • Lijn 19: lijn 19 richting het Hoornsemeer verhuist op het Hoofdstation naar perron U.

Daarnaast krijgen meerdere lijnen dus aangepaste vertrektijden. Deze zijn verwerkt in de dienstregeling. Het is raadzaam altijd kort voor vertrek een reis online te plannen.

Voor de omgeving van het Martini Ziekenhuis gaat een speciale lijn rijden van en naar P+R Haren. Deze bus rijdt doordeweeks in de spits regelmatig en rijdt een rondje vanaf P+R Haren (halte in zuidelijke richting aan overzijde A28) via de Meerweg, Groningerweg, Paterswoldseweg, Martini Ziekenhuis, Laan Corpus den Hoorn en A28. Onderweg stopt lijn 16 bij alle bestaande bushaltes en ook bij de voormalige bushaltes aan de Laan Corpus den Hoorn.

Voor treinreizigers is er ook goed nieuws: de sneltrein tussen Groningen en Zuidhorn zal op extra momenten stoppen in Zuidhorn. Het gaat om drie ritten in de ochtendspits richting Groningen en drie ritten in de middagspits richting Leeuwarden. De trein sluit aan op Q-link 2, waardoor snel en makkelijk kan worden overgestapt richting bijvoorbeeld Zernike Campus en UMCG. Deze extra stops worden gemaakt van 25 maart t/m 19 juli.

Omleidingen en vertragingen

Het valt niet te voorkomen dat het busverkeer om moet rijden op bepaalde momenten en vertraging oploopt, maar dit wordt door de genomen maatregelen zoveel mogelijk voorkomen. Mocht een buslijn tijdelijk om moeten rijden, dan is dit terug te vinden op de website van Qbuzz.

Zijn er nog andere opties?

Groningen Bereikbaar tipt niet alleen het openbaar vervoer als alternatief. Er zijn ook andere opties, zoals met de fiets gaan of vanaf een P+R-terrein een deelscooter gebruiken. Diverse werkgevers hebben daarnaast maatregelen genomen, zoals het beschikbaar stellen van fietskluizen op de P+R’s, welke zij aan hun medewerkers beschikbaar stellen.

Alles over het OV-netwerk

Alle actuele informatie over het lijnennet en andere zaken rond reizen met de bus of trein is na te lezen op onze pagina Info en Tarieven.