Tot en met woensdag reden er geen treinen van Groningen naar Assen, Veendam en Weener en terug. De namen van de Helperzoomtunnel en het station in Haren kwamen veelvuldig voorbij als zaken waaraan gewerkt werden, maar het waren niet de enige werkzaamheden die werden uitgevoerd. Een overzicht van al het werk wat is gedaan.

Vierde perron Station Groningen Europapark

Bij Station Groningen Europapark zijn voorbereidingswerkzaamheden gedaan voor de aanleg van een vierde spoor en perron. Dit perron wordt aangelegd in het kader van het project Groningen Spoorzone.

In de toekomst gaan treinen vanuit Delfzijl, de Eemshaven en Leeuwarden doorrijden naar het Europapark. Zodoende is er meer ruimte nodig voor treinen. Het vierde spoor perron moeten hiervoor soelaas bieden. Perron 4 wordt een zijperron aan de kant van de Helperzoom. Bij de bouw van het station zeven jaar geleden is hier al rekening mee gehouden.

Voor de voorbereiding werden onder meer geluidswanden verwijderd en ballast aangebracht.

Helperzoomtunnel

De Helperzoomtunnel is te zien als het grootste project. Hier werd de tunnel ingeschoven op haar definitieve plek. Vorig jaar werd dit al geprobeerd, maar toen moest het werk worden gestaakt omdat de grond inzakte. Voor de tweede poging waren extra voorzorgsmaatregelen genomen. Met succes, want op zaterdagochtend zagen veel toeschouwers op een speciaal gebouwde tribune hoe de plaatsing lukte en er vuurwerk werd ontstoken, wat overigens bestond uit licht- en geluidseffecten.

18.000 kubieke meter zand werd er weggegraven om de plaatsing van de tunnel mogelijk te maken. Na de succesvolle plaatsing op zaterdag moest het zand rond de nieuwe tunnelbak worden teruggelegd en werden de sporen op de tunnel teruggeplaatst welke voor de werkzaamheden tijdelijk waren verwijderd.

Opstelterrein De Vork

Nu worden de treinen in de nachtelijke uren nog geparkeerd bij het Hoofdstation in Groningen, maar zodra de verbouwing van het station begint, is er geen ruimte meer voor de treinen. Daarom krijgen zij een nieuw opstelterrein tussen Groningen en Haren, ter hoogte van Essen en de Rouaanstraat. Dit terrein heet De Vork.

Er wordt al een tijdje gewerkt aan De Vork. In februari werden de eerste meters spoor aangelegd. Vorige week werden wissels aangebracht en werd de open spaninrichting geplaatst. Deze is nodig voor de bovenleiding die op het terrein komt voor de treinen van de NS. De wissels zijn Engels wissels. Deze worden vaak gebruikt op plaatsen waar weinig ruimte is voor het wisselen van spoor.

Bij De Vork is de afgelopen maanden ook een archeologisch wandelpark aangelegd. Dit park is sinds kort open voor het publiek.

Station Haren

Het station in Haren wordt ingrijpend verbouwd. Tijdens de treinvrije periode werd gewerkt aan de nieuwe onderdoorgang. De onderdoorgang vervangt de spoorwegovergang op het station tussen de beide perrons en zal ook gaan dienen als fiets- en wandelpad tussen de wijk Oosterhaar en het centrum van Haren.

Na de treinvrije periode kon donderdag het eerste (westelijk) deel van de onderdoorgang in gebruik worden genomen. De opgang naar de perrons gebeurt nu per trap of lift. Net als bij Station Europapark maken de treinreizigers gebruik van dezelfde onderdoorgang als de fietsers en voetgangers.

Volgende maand wordt de hele tunnel in gebruik genomen en kunnen de voetgangers en fietsers daadwerkelijk gebruik gaan maken van de onderdoorgang, wanneer de hele tunnel wordt geopend. Leuk detail is dat er in de nieuwe tunnel ook een tijdcapsule is geplaatst. Daarin zit een brief waarin de betrokken partijen hebben geschreven waarom de tunnel zo belangrijk is. Men hoopt dat de capsule bij werkzaamheden op de langere termijn wordt gevonden en opengemaakt.

Treinvrije periodes

Vaak wordt geprobeerd zoveel mogelijk werk te verrichten in zo min mogelijk treinvrije periodes. Daarom worden vaak meerdere projecten uitgevoerd in dezelfde periodes.

De volgende treinvrije periode is in het weekend van 1 en 2 december tussen Groningen en Hoogeveen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *