Ruim 500 handtekeningen wist Michel van den Oever de afgelopen weken in te zamelen voor de terugkeer van de streeklijn tussen Zuidlaren en Annen.

Hij zette een petitie op om de nieuwe situatie terug te draaien. Sinds de start van de nieuwe dienstregeling is lijn 51 ingekort tot het traject Groningen – Onnen – Zuidlaren en rijdt er een lijn 52 tussen Annen en Assen.

Het is niet zo dat er geen bus meer rijdt tussen Zuidlaren en Annen, want Q-link 5 rijdt op dit traject. De doorgaande lijn 51 tussen Groningen en Assen via Zuidlaren en Annen zorgde er echter voor dat scholieren van onder meer het Maartens College en Harens Lyceum, beide in Haren, een directe verbinding vanuit deze dorpen had.

In de nieuwe dienstregeling moeten deze scholieren in sommige gevallen twee keer overstappen, één keer bij Garage Stadman in Annen en één keer op de Brink in Zuidlaren, omdat ze tussen Annen en Zuidlaren alleen met lijn 5 kunnen reizen. Deze rijdt in Haren alleen langs de P+R-voorziening bij de A28, op flinke loopafstand van de scholen.

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft ervoor gekozen de gewone streekbus tussen Zuidlaren en Annen te schrappen omdat er vanwege de coronacrisis efficiëntere keuzes zijn gemaakt. De motivatie voor het schrappen van dit stukje buslijn was het lage aantal reizigers dat hiervan gebruik zou maken.

De CDA-fractie in de gemeenteraad van Aa en Hunze heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van B&W.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *