De gemeente Groningen ligt nog altijd overhoop met Het Rijk als het gaat om de gelden voor het Station Europapark. Ruim een jaar geleden werd duidelijk dat het rijk het station niet had opgenomen in het project Spoorse Doorsnijdingen. Dat betekende geen geld. De gemeente ging tegen dat besluit in beroep.

Het huidige Station Europapark heeft een tijdelijk karakter; alleen Arriva-treinen stoppen er en de NS-treinen rijden er nog straal voorbij. In 2009 moet het definitieve station klaar zijn waar ook NS-treinen zullen moeten gaan stoppen. Dit definitieve station heeft een duur kostenplaatje: zelfs zonder geld van Het Rijk moet de gemeente Groningen nog zo’n 14 miljoen euro voor de aanleg betalen.

Het Rijk zegde een tweede project Spoorse Doorsnijdingen toe, waarin wel gelden voor het Station Europapark zouden worden opgenomen. Hierop trok de gemeente haar bezwaarschrift in. Vorig najaar werd echter duidelijk dat er nog veel discussie bij Het Rijk is over die tweede Spoorse Doorsnijdingen. Daarom heeft de gemeente Groningen besloten haar bezwaarprocedure tegen de afwijzing voort te zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *