OV Nieuws uit Groningen heeft een beleid om haar auteursrecht, copyright en databankrecht te beschermen. Een ieder die iets overneemt wat onder het recht van OV Nieuws uit Groningen valt zal hierop worden aangesproken.

Het recht van alle inhoud op de site kan op geen enkele manier overgaan op bezoekers of overige derden. Alle inhoud op de site is in eigendom of (deel)licentie bij OV Nieuws uit Groningen. Overname mag alleen na schriftelijke toestemming. Toestemming tot overname van door anderen beschikbaar gesteld materiaal kan alleen worden verworven door contact op te nemen met de eigenaar van dit materiaal.

De site wordt beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Geen enkele gebruiker van de site mag de lay-out en overige inhoud vermenigvuldigen zonder daarvoor toestemming van OV Nieuws uit Groningen te hebben.

OV Nieuws uit Groningen behoudt zich het recht voor reacties voor plaatsing aan te passen en/of te verwijderen wanneer daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld door verkeerd gebruik van HTML-codes of ongeoorloofde taal, bedreigingen, beledigingen, discriminatie, spam en schending van het auteursrecht. Ook behouden wij ons het recht voor om reacties voor plaatsing in te korten. Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door de redactie van OV Nieuws uit Groningen.

Datum versie: 29 januari 2009

Een gedachte over “Disclaimer”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *