Een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad van Hoogeveen vindt dat de buslijnen in het buitengebied van de gemeente moeten blijven. De raad heeft een motie aangenomen die het college noopt dit aan te kaarten bij het OV-bureau.

De grootste ingreep in Hoogeveen is het schrappen van lijn 37 van en naar Westerbroek. Deze lijn bedient kernen als Noordscheschut en Nieuw-Balinge en vindt haar oorsprong al in de vorige eeuw. In de motie geven de indieners aan te vrezen voor een aantasting van de leefbaarheid op het platteland.

Wethouder Bisschop heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven op korte termijn een brief naar het OV-bureau te sturen. Hoogeveen beslist niet direct mee over een nieuwe dienstregeling. Omdat het OV-bureau een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen is, beslissen de daaraan gekoppelde politieke organen uiteindelijk over de dienstregelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *