Het OV-bureau gaat kijken of het mogelijk is buslijn 9 in de wijk Paddepoel-Noord in Groningen via een andere route naar het Zerniketerrein te laten rijden. Aanleiding zijn de klachten van omwonenden van de Uranusstraat.

Sinds het ingaan van de nieuwe busdienstregeling in januari rijdt de bus vanuit Paddepoel-Noord door naar de studentencampus en wordt niet meer in beide richtingen het rondje door de wijk in dezelfde richting gereden. Omdat de bussen ongeveer gelijktijdig in beide richtingen door de wijk rijden en de Avondsterlaan te smal is, is besloten in de richting van de Zernike Campus via de Uranusstraat te rijden, een traditionele 30-kilometerstraat. Volgens de buurtbewoners rijden de buschauffeurs veel te hard door de straat en spelen er veel kinderen in de straat die chauffeurs niet tijdig kunnen opmerken.

45 buurtbewoners hebben bezwaar tegen de nieuwe route gemaakt. Zij zijn begin maart samen met de gemeente Groningen en het OV-bureau bij elkaar gekomen om alternatieven te bespreken. Eén van de mogelijke alternatieven van de buurtbewoners is om de route richting Zernike via de Plutolaan te laten lopen. Het OV-bureau heeft voor een route via de Uranusstraat gekozen om de oudere bewoners van de Planetenlaan in beide richtingen van busvervoer te kunnen voorzien. Het bureau onderzoekt nu de mogelijke alternatieven en zal deze binnenkort met de buurt gaan bespreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *