In de Provinciale Staten van Drenthe is nog minder steun voor een nieuw te bouwen P+R-voorziening bij De Punt, naast de A28. Ook Drentse coalitiepartij PvdA heeft de steun voor het nieuwe transferium ingetrokken.

De PvdA vraagt zich af of het nog wel nodig is in een dusdanig kwetsbaar gebied zo’n grote voorziening aan te leggen, nu er sinds het lanceren van het plan voor het transferium veel is veranderd. Zo is de Regiotram afgeblazen en wordt het transferium bij Haren uitgebreid.

Andere partijen hebben aangegeven eerst de Milieu Effect Rapportage (MER) af te willen wachten. De gedeputeerde heeft aangegeven het transferium wel aan te willen leggen, omdat hierover bij de coalitieonderhandelingen afspraken zijn gemaakt. Bij de behandeling van de voorjaarsnota in juni komt er meer duidelijkheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *