Het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) wil de reistijd per trein tussen het Noorden en de Randstad met een half uur verkorten. Het verband concludeert op basis van de Miljoenennota dat dit kan.

Het SNN vindt de versnelling noodzakelijk om de druk op de Randstad te verminderen. Ook biedt een snellere verbinding van Amsterdam via Groningen verder naar Hamburg nieuwe economische kansen.

Men ziet de plannen het liefst uitgevoerd voor 2030 uit de extra beschikbare middelen voor verbetering van infrastructuur en OV. Daarbij pleit SNN voor versnelling van het spoor tot Zwolle en optimalisatie van het spoor boven Zwolle.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *