Er moet een nieuwe OV-visie voor de gemeente Groningen komen. Het nieuwe college schrijft dat in haar vandaag gepresenteerde coalitieakkoord.

Het college wil een schaalvergroting van het openbaar vervoer-netwerk. In dorpen en wijken wil men een knooppuntennetwerk om de bereikbaarheid te verbeteren. Er moet daarnaast worden verkend hoe het OV-bureau de ketenmobiliteit kan bevorderen, bijvoorbeeld met aanbieden van deelfietsen of deelauto’s.

De schaalvergroting wordt doorgezet in het huidige model, maar nieuwe vormen van vervoer zoals de tram komen ook terug in de plannen. Er wordt onderzoek gedaan naar nieuwe en duurzame vormen van OV voor in de toekomst.

Rond het verbouwde stationsgebied wordt gekeken naar manieren om het gebied autoluw te krijgen. Daarvoor komt er onder meer een ondergrondse parkeergarage aan de zuidzijde van het gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *