Lijn 5 rijdt nu nog grotendeels tot P+R Haren

Kortere afstanden per fiets en langere met het openbaar vervoer, het ontwikkelen van regionale spoorverbindingen naar belangrijke bestemmingen in de stad en het uitbreiden van het Q-link-netwerk. Het zijn voorstellen die het college van B&W in Groningen doet in haar OV-visie voor de komende 20 jaar.

Op verzoek van B&W heeft bureau Goudappel Coffeng een conceptbeeld voor 2040 opgesteld. Dat is nodig omdat de reizigersaantallen zullen stijgen. De komende jaren zal er daarnaast veel nieuwbouw worden gepleegd, waaronder op het Suikerunieterrein. De visie is bedoeld als toekomstbeeld in hoofdlijnen en sluit aan bij de eveneens gepubliceerde integrale mobiliteitsvisie.

De visie van Goudappel Coffeng gaat uit van vier uitgangspunten. Belangrijk hierin zijn kostendekkendheid, hubs, mobiliteitsvrijheid en duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Om dit te bewerkstelligen wil men onder meer gaan kijken naar het doortrekken van regionaal spoor naar belangrijke bestemmingen. Daarmee moeten onder meer spoorhaltes komen op de Zernike Campus en het Suikerunieterrein. Voor Zernike betekent dit de aanleg van een aftakking van het spoor tussen het Hoofdstation en Noorderstation.

De visie voorziet verder in een flinke uitbreiding van Q-link. Er wordt gekeken naar het toevoegen van het Martini Ziekenhuis en Suikerunieterrein aan dit netwerk. Hiervoor worden respectievelijk de routes P+R Hoogkerk – Martini Ziekenhuis – Station Europapark en P+R Hoogkerk – Suikerunieterrein – Zernike Campus voorgesteld. Het is de bedoeling om alle bussen in de stad deel uit te laten maken van Q-link (belangrijke verbindingen) of een ontsluitend netwerk (van- en naar huis). Q-link krijgt daarbij een minimale frequentie van zes bussen per uur.

Het overstappen tussen deze diensten moet gaan lopen via hubs op belangrijke plaatsen en centraal in de wijken. Het gaat hierbij om locaties als wijkwinkelcentra en verzorgingshuizen. Er wordt voorgesteld om bij de wijkhubs ook te kijken naar deelvoertuigen en slimme mobiliteit, zoals zelfrijdende busjes die het doelgroepenvervoer uit de WMO deels kunnen verzorgen.

De concept-visie is voorgelegd aan de gemeenteraad. Die bespreekt dit in de raadsvergadering van 4 december. De volledige visie is hier te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *