De gemeente Groningen ziet opnieuw kans van slagen voor een tramverbinding tussen de Zernike Campus en het treinstation Europapark. Dat staat in de conceptvisie Groningen goed op weg, welke het beeld van verkeer en vervoer in de stad in 2040 omschrijft.

Het gemeentebestuur wil diverse maatregelen doorvoeren. Zo wil men op nagenoeg iedere weg in de bebouwde kom de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur verlagen en iedere wijk aansluiten op de ringweg.

Voor het openbaar vervoer wordt een tram tussen Zernike Campus en Europapark dus genoemd. Ook een verbinding richting Kardinge wordt als mogelijkheid gezien. Er wordt ruimte gelaten in de plannen over het al dan niet realiseren van een tramverbinding.

Daarnaast wil de gemeente doorgroeien naar een totaal van zeven treinstations, waarbij een station op het oude Suikerunieterrein (aan de lijn Groningen – Leeuwarden) het eerste nieuwe station zou moeten zijn. Andere nieuwe stations moeten in Hoogkerk en bij Kostverloren komen. Het Noorderstation moet een aantrekkelijker station worden dan nu het geval is.

Het reguliere openbaar vervoer wil het gemeentebestuur niet meer perse diep tot in de wijken en dorpen laten rijden. In plaats daarvan ziet men heil in het aanleggen van wijk- of dorpshubs, waar verschillende vormen van bijvoorbeeld openbaar vervoer en voor- en natransport samenkomen. De routes worden gestrekt en het aantal stops onderweg wordt verminderd. De gemeente wil daarmee zorgen voor snellere, meer hoogwaardige verbindingen. De toekomst van het OV wordt volgend jaar samen met provincie en het OV-bureau nader vastgesteld in een apart kaart

De inspraakprocedure voor de conceptvisie is geopend tot en met 7 juli.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *