Juist op het moment dat het OV-bureau Groningen Drenthe af lijkt te stevenen op een tekort over dit jaar is bekend geworden dat het kabinet geen extra geld wil uitgeven aan het openbaar vervoer.

Door de coronacrisis gingen de reizigersaantallen omlaag. Het Rijk bood een beschikbaarheidsvergoeding. Die geldt dit jaar nog, maar wordt vanaf volgend jaar afgebouwd, zo heeft men bekendgemaakt.

Deze week werd ook duidelijk dat het OV-bureau, dat verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het busvervoer in Groningen en Drenthe, dit jaar afstevent op een tekort van 3,9 miljoen euro. Het bureau kan dit nog opvangen uit eigen reserves, maar ook voor de komende jaren wordt een tekort verwacht en is aanvullende financiering noodzakelijk.

Daarmee dreigt een kaalslag in het vervoersaanbod op het platteland. Hier rijden veel onrendabele lijnen. Deze zijn toch in stand gehouden om zo de leefbaarheid van de dorpen op peil te houden, maar dat moet nu misschien tegen het licht worden gehouden. Vervoersregio’s en opdrachtgevers zijn nu verbolgen.

Gronings gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk is niet blij. ” Het openbaar vervoer en de vele reizigers worden de dupe. We hebben afgesproken elkaar in deze crisis vast te houden. Dat dreigt nu weggegooid geld te zijn. Juist nu na corona het gewone leven terugkeert en mensen weer steeds meer gebruik willen maken van het openbaar vervoer. We moeten dan ook het openbaar vervoer leveren dat de reizigers nodig hebben”, zegt zij tegen RTV Noord.

Het OV-bureau, dat in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen werkt, ziet zelf drie opties. Dat zijn eenmalige extra financiële middelen, zoals de verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding of geld vanuit de provincies, het snijden in buslijnen of uitgaan van een meer optimistische opbrengsttoename. Het bureau heeft in afwachting van de toekomst in ieder geval nog even gewacht met het opstellen van de ontwerpbegroting voor volgend jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *