Het busvervoer in Groningen en Drenthe voor volgend jaar staat onder druk. De bereikbaarheidsvergoeding die Het Rijk aan OV-autoriteiten betaalt sinds de coronapandemie houdt op te bestaan. Daarmee dreigt een oplopend tekort te ontstaan.

Het OV-bureau heeft de organen die samenwerking in het bureau (de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen) vorige maand op de hoogte gesteld en een aantal ‘knoppen’ gegeven waar aan kan worden gedraaid om de tekorten beperkt te houden. Eén van de meest effectieve maatregelen is het bezuinigen op de busdienstregeling.

In de gemeente Groningen is de kwestie na een eerdere presentatie door het OV-bureau woensdag besproken. Alle partijen zijn het erover eens dat de gemeente mee moet betalen. Een bijdrage van 900.000 euro is volgens wethouder Broeksma nodig om de busdienstregeling in de gemeente op peil te houden. Beide provincies moeten dan nog meebetalen om de gehele huidige dienstregeling in stand te houden.

Een andere optie is om de tarieven te verhogen. Ook dat is wat de gemeenteraad betreft geen optie. Sommige partijen, zoals de Partij voor de Dieren vinden zelfs dat de tarieven omlaag moeten.

De Stadspartij 100% voor Groningen wil de reserves van het OV-bureau inzetten. Het bureau heeft een gezonde reserve, die wat de partij betreft nu moet worden aangesproken. Over twee weken wil het OV-bureau een conceptbegroting voor 2023 naar buiten brengen, waarover de Provinciale Staten in beide provincies en gemeenteraad van Groningen nog hun mening mogen geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *