Het OV-bureau Groningen Drenthe negeert de kritiek van diverse Stadjers over de nieuwe busdienstregeling voor 2014.

Het OV-bureau, de gemeente & provincie Groningen en Qbuzz presenteerden vorige maand de plannen voor het busvervoer in en om de stad. Men wil het stadsvervoer gedeeltelijk over laten nemen door overlappende streeklijnen. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor Stadjers die gebruik maken van lijn 4. Deze lijn zal volledig worden geschrapt.

Bewoners van de wijk Buitenhof verliezen hun buslijn en moeten vanaf volgend jaar naar de Peizerweg lopen om met een streeklijn mee te kunnen reizen. In het Oosterpark verliest het oostelijke gedeelte van de wijk haar eigen stadslijn. De bewonersorganisatie van het Oosterpark vindt dit onacceptabel en heeft dit aan het OV-bureau laten weten. Het bureau houdt op haar beurt toch vast aan de plannen, omdat de te schrappen haltes volgens haar weinig in- en uitstappers hebben. Daarnaast is er voor de gehele buurt een alternatieve bushalte binnen vijfhonderd meter beschikbaar. Ook worden de lijnen 40 en 61 omgeleid via de Zaagmuldersweg om toch een frequente hoofdverbinding van en naar het Oosterpark te houden.

Ook bewoners van het oostelijke gedeelte van de Oranjebuurt maken zich zorgen. Zij verliezen lijn 5, welke via de huidige route van lijn 15 gaat rijden. Lijn 15 gaat vanaf 2014 volledig via de westelijke ringweg rijden. Het OV-bureau erkent de geluiden uit de Oranjebuurt, maar zegt dat de voordelen van de routewijzingen opwegen tegen de nadelen.

Provinciale Staten van Groningen hebben woensdag de definitieve wijzigingen in de busdienstregeling vastgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *