Goed nieuws uit het Provinciehuis voor de scheepvaart. Ook nadat er extra treinen tussen Groningen en Leeuwarden gaan rijden, zullen de schippers genoeg tijd krijgen om door de drie bruggen bij het Hoofdstation te varen.

In het ontwerp-tracébesluit voor het project rond de extra treinen stond dat de doorvaartijd twee keer twee minuten per uur zou worden. Veel schippers zouden deze tijd niet redden omdat hun boten niet zo snel door de drie bruggen kunnen.

Uit onderzoek door ProRail en de provincie is gebleken dat het mogelijk is de schepen netto twee keer 6,5 minuten door te laten varen, tussen 6:00 en 20:00 uur. Die tijd is vergelijkbaar met de huidige situatie. De gemeente en ProRail willen de bediening van hun naastgelegen bruggen beter op elkaar afstemmen om dit mogelijk te maken.

In 2020 moeten de extra treinen rijden. In de dienstregeling voor 2023 ontstaat de situatie die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *