Woensdag gaan de huidige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer naar de stembus om de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Groningen te kiezen. De deelnemende partijen hebben in hun partijprogramma’s meerdere plannen voor het openbaar vervoer in de gemeente.

Openbaar vervoer is natuurlijk niet het belangrijkste tijdens de verkiezingen, of het grootste thema, maar om je toch wat op weg te helpen zetten wij de wensen van de partijen rondom het OV op een rijtje in dit overzicht.

D66

D66 wil zich inzetten voor een Intercity Direct tussen Groningen en de Randstad. Verder ziet D66 graag een station in Hoogkerk verschijnen, al dan niet met een koppeling aan de P+R bij de A7. Verder wil men zich ook inzetten voor meer treinen tussen Groningen en Leeuwarden en de Wunderline richting Bremen en Hamburg.

D66 wil P+R-terreinen stimuleren om duurzaamheid voorop te stellen en vanwege beperkte parkeerruimte. Daarbij wil men kijken naar het vervoer voor het laatste stukje van de reis, bijvoorbeeld door middel van OV-fietsen.

In overleg met het OV-bureau wil D66 inzetten op het verduurzamen van bussen en treinen. D66 wil de vergroening van het OV nog sterker versnellen.

SP

Voor personeel van het UMCG wil de SP gratis pendelbussen van de P+R’s Kardinge, Hoogkerk en Haren, en vanaf Station Europapark en het Sontplein. Het Oosterhamriktracé (nu busbaan) blijft dan autovrij.

De SP wil dat er vanuit de stadswijken bussen over de Grote Markt blijven rijden. Daarnaast blijft er in de wijken ruimte voor een fijnmazig OV-netwerk en zijn er voldoende haltes in de wijken, buurten en dorpen.

Voor buschauffeurs en ondersteunend personeel wil de SP een personeels-BV oprichten met een verplichting voor de concessiehouders om dit personeel in te zetten.

De SP wil bij de verbouwing van het Hoofdstation het stationsgebouw intact laten.

De P+R-terreinen worden (op het buskaartje na) gratis. Nu is Euroborg/P3 een betaalde parkeerplaats.

De SP wil bij aanbestedingen afspraken maken over minder vervuiling.

PvdA

De PvdA wil in de toekomst alleen nog investeren in schone vormen van vervoer, zoals elektrische bussen. De vervuilende voertuigen moeten voor 2025 zijn vervangen.

Het OV moet nog aantrekkelijker worden gemaakt als woon-werkverkeer. Zodoende wil de PvdA dat het OV tot in de avonduren blijft rijden en alle dorpen en wijken goed bereikbaar zijn. In gebieden waar het aantal arbeidsplaatsen stijgt, moet ook het OV gestimuleerd worden. De PvdA wil eventueel P+R-terreinen uitbreiden, wanneer de druk van parkeren forenzen daar toeneemt. Daarbij wil men kijken naar mogelijkheden om het OV toekomstbestendig te houden. Bij gebieds- en wijkontwikkeling wordt gekeken of fietsverkeer en OV voorrang kunnen krijgen op de auto in de verkeersontsluiting.

De PvdA wil in blijven zetten op vermindering van de reistijd per trein tussen Groningen en de Randstad. Ook het traject Groningen – Leeuwarden wil men intensiever gaan gebruiken, met waar mogelijk een verkorting van de reistijd. Daarnaast wil de PvdA, samen met de provincie, kijken naar gunstige treinverbindingen met Groningen, zoals de Wunderline.

Op het Hoofdstation wil de PvdA na de verbouwing een uniek OV-knooppunt realiseren waarbij er voldoende ruimte is, ook voor internationale bussen. Daarnaast moet de uitbreiding van hoogwaardige architectuur zijn.

Rond de binnenstad wil de PvdA meer shuttlebusjes in gaan zetten.

GroenLinks

GroenLinks wil ruimte voor het openbaar vervoer, naast fietsen. Waar fietsen, bijvoorbeeld door de afstand, geen optie is moet het OV een goed alternatief zijn. Men wil voldoende P+R-parkeerplaatsen aan de rand van de stad. Daar moet overstappen op het OV of een fiets een goede optie zijn.

GroenLinks wil in de stad een tramverbinding die de stad in zijn geheel goed bereikbaar houdt met het OV. Zo’n tram moet verbonden zijn met het Hoofdstation, de Zernike Campus en de P+R-terreinen. De partij vindt dat de Zernike Campus en mbo-instellingen optimaal bereikbaar moeten zijn met het openbaar vervoer.

Daarnaast krijgen spoorverbindingen met Leeuwarden, Hamburg, Bremen, Berlijn en de Randstad (hogesnelheidslijn) hoge prioriteit.

VVD

De VVD wil de reistijd vanaf de P+R-terreinen richting de binnenstad verbeteren. Verder vindt de partij het belangrijk dat de dorpen en wijken bereikbaar blijven met het OV. De VVD wil het OV verder verduurzamen met bussen op elektriciteit en waterstof.

Stad en Ommeland

Stad en Ommeland wil toegankelijk, duurzaam, bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer. Dat geldt ook voor de dorpen en buitenwijken. Daarnaast wil de partij snellere treinverbindingen naar de Randstad en Duitsland.

Stad en Ommeland wil aantrekkelijke P+R-terreinen met gratis busvervoer op zaterdagen, feestdagen en tijdens grote evenementen. Inwoners van de gemeente moeten dan voor 1 euro per persoon, of met het hele gezin voor 2,50 euro naar de binnenstad kunnen.

CDA

Het CDA wil inzetten op openbaar vervoer dat de dorpen en buurten goed ontsluit. Daarnaast moeten er goede P+R-voorzieningen zijn. Het CDA vindt niet dat het OV er enkel op gericht moet zijn forenzen uit de auto te krijgen; het moet ook toegankelijk zijn voor ouderen en mindervaliden met bushaltes dicht bij huis.

Het CDA vindt dat de gemeente samen met de provincie en Het Rijk zich in moet zetten op goede en snelle treinverbindingen met de Randstad, maar ook met Bremen en Hamburg. De partij wil dat de gemeente nadrukkelijker aan tafel moet zitten bij Het Rijk tijdens de verdeling van de financiële middelen voor verkeer.

ChristenUnie

De ChristenUnie wil dat er aandacht blijft voor het goede busverbindingen. Daarnaast ziet de partij de bouw van een treinstation in Hoogkerk als kansrijke ontwikkeling voor het stimuleren van het OV. De ChristenUnie ondersteunt de plannen in Hoogkerk om zo Hoogkerkers op een snelle manier te verbinden met het Hoofdstation.

De ChristenUnie wil voldoende bushalte behouden in het buitengebied. Verder wil de partij deelfietsen bij de P+R-terreinen.

Student en Stad

Student en Stad ziet, ondanks de goede waarderingen voor het OV, voor de komende jaren nog verbeterpunten. Die behelzen onder meer snellere treinverbindingen naar de Randstad en Zwolle. Student en Stad zou graag zien dat zowel de stoptrein als Intercity tussen Groningen en Zwolle er minder dan een uur over doet.

Student en Stad wil verder dat het busverkeer in de stad verder wordt verduurzaamd. De gemeente moet wat de partij betreft de komende jaren verder gaan met bussen op elektriciteit en waterstof.

Verder moeten er mogelijkheden zijn om tijdig in te spelen op tijdelijke drukte richting de Zernike Campus, bijvoorbeeld tijdens tentamenperiodes.

Student en Stad wil dat de P+R-terreinen de belangrijkste parkeerterreinen voor bezoekers van de binnenstad worden.

Tenslotte wil Student en Stad de bussen volledig cashloos maken ten bate van de veiligheid van buschauffeurs en het efficiënter maken van het betalen in de bus.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat het OV prioriteit krijgt boven autoverkeer. Daarbij zorgt de gemeente voor voldoende en veilige fietsenstallingen op drukbezochte plekken, maar ook bij trein- en bushaltes.

De Partij voor de Dieren wil dat de P+R-voorzieningen gratis worden voor mensen die verder reizen met het openbaar vervoer.

Het openbaar vervoer moet veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Ook ‘s avonds en ‘s nachts moet het OV goed geregeld zijn.

De partij wil verder dat de gemeente investeert in een OV-fietssysteem dat deel gaat uitmaken van de treinstations en alle belangrijke OV-knooppunten.

Sportpartij

De Sportpartij schrijft in haar partijprogramma (‘speelplan’) niets over het openbaar vervoer.

PVV

De PVV wil snel en adequaat openbaar vervoer met goede voorzieningen. Daarnaast zet de partij in op een treinverbinding tussen het Hoofdstation en de Zernike Campus.

100% Groningen

100% Groningen wil een snellere treinverbinding tussen Groningen en de Randstad. Daarbij ziet de partij graag dat de trein onderweg niet stopt en sneller kan gaan rijden. 100% Groningen is een voorstander van de huidige plannen van ProRail.

Daarnaast wil 100% Groningen een station in Hoogkerk en op het Suikerunieterrein en een treinverbinding tussen het Hoofdstation en de Zernike Campus. De verbinding met Duitsland moet worden doorgetrokken naar Bremen en Hamburg.

100% Groningen wil de wijken en dorpen bereikbaar houden met busverbindingen. Die moeten in de toekomst zoveel mogelijk elektrisch gaan rijden. De partij wil verder een goede oplossing voor het verdwijnen van de bus uit de binnenstad.

Ook wil de partij dat de mogelijkheid wordt onderzocht om watertaxi’s van- en naar de binnenstad te laten varen. Die kan mensen dan vanaf het Groninger Museum of Damsterplein vervoeren buiten de binnenstad en zo de verkeersdruk op de binnenstad doen verlichten.

Dit overzicht is tot stand gekomen met de informatie van de website en uit de volledige partijprogramma’s van de deelnemende partijen. De standpunten over overige thema’s zijn daar te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *