De hubs in de provincies Groningen en Drenthe komen in de toekomst mogelijk ook in soortgelijke vorm in de rest van het land. Dat staat in het Thematisch Programmaplan waarin de provincie Groningen schrijft hoe zij gelden van het Nationaal Programma Groningen gaat besteden.

De hubs zijn een belangrijke pijler in de plannen van de provincie voor wat betreft infrastructuur. Daarbij wordt uitgegaan van de principes ‘verduurzamen, verslimmen en verknopen’.

De provincie werkt samen met Den Haag en baseert zich op het landelijke Toekomstbeeld OV 2040. Voor de hubs wordt gedacht aan slimme overstapmogelijkheden en voorzieningen in de buurt, zoals winkels, musea en bibliotheken. Ook worden hubs ingezet om krimpgebieden bereikbaar te houden.

Andere pijlers in het Thematisch Programmaplan zijn duurzame bussen en treinen. Landelijk wil de regering in 2030 alle bussen emissievrij laten rijden. Groningen verwacht hieraan te voldoen. In 2036 moeten alle treinen op het regionale spoor emissievrij rijden, bijvoorbeeld op waterstof.

Voor alle plannen is er in totaal 155 miljoen euro beschikbaar uit het Nationaal Programma Groningen. Provinciale Staten moeten nog spreken over het plan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *