Het OV-bureau verwacht voor de busdienstregeling van volgend jaar vijf tot tien miljoen euro te moeten bezuinigen door de coronacrisis. Dat schrijft het bureau aan de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe en de gemeenteraad in Groningen.

Het bureau stelt mogelijke maatregelen in de dienstregeling voor 2022 voor en vraagt om zienswijzen van de politiek. De beide Provinciale Staten en stadse gemeenteraad bepalen het beleid van het OV-bureau, dat een samenwerkingsverband is van de provincies en gemeente Groningen.

Het aantal reizigers in de bussen is fors afgenomen. Vorig jaar waren er gemiddeld de helft minder passagiers en tijdens de huidige lockdown is het aantal passagiers afgenomen met zeventig procent. Op dit moment krijgt het OV-bureau financiële steun van Het Rijk, maar zoals het nu lijkt stopt dit na september. Dan zal er naar nieuwe maatregelen gekeken moeten worden.

Er worden drie ‘hoofdknoppen’ genoemd waaraan gedraaid kan worden. Dit gaat om aanpassingen in de dienstregeling, tarieven en de regionale financiële middelen. Het OV-bureau wil liever niet aan de tariefknop draaien.

Ten opzichte van de dienstregeling voor dit jaar kan er teruggeschaald worden op enkele verbinden. Zo is het volgens het OV-bureau mogelijk de frequenties van HOV-producten Qliner en Q-link aan te passen, mits de producten daarbij aantrekkelijk genoeg blijven. Ook ziet het bureau mogelijkheden om de bedieningsperiodes aan te passen op streeklijnen, bijvoorbeeld door de dienst op lijn 27 tussen Hoogeveen en Emmen op zondag later op te starten of lijn 85 tussen Oosterwolde en Leek niet meer op zondag te laten rijden.

Daarnaast worden aanpassingen in de stadsdienst en het aanvullende net genoemd. Voor de stadsdienst ziet het OV-bureau mogelijkheden om de basisfrequentie op lijnen zoals 1 en 2 in Emmen, 1 in Assen en 8 in Groningen terug te schroeven naar maximaal twee bussen ieder uur overdag en één bus per uur in de avond. Op het aanvullende net wordt voor lijn 36 (Winsum – Oldehove), lijn 37 (Westerbork – Hoogeveen, lijn 45 (Spijk – Loppersum) en lijn 59 (Gieten – Borger) de Hubtaxi als alternatief genoemd.

Ook het schrappen van parallelle lijnen, waar ook andere lijnen op dezelfde verbinding rijden en het versnellen van lijnen door verkeersmaatregelen te treffen of routes te strekken behoren wat het OV-bureau betreft tot de opties.

Veel van de genoemde opties moeten door de politiek worden besproken. Het is ook aan hen of ervoor wordt gekozen met geld van de Staten in het busvervoer te stoppen voor 2022. Het OV-bureau hoopt hierbij op een bijdrage van 1,9 miljoen euro vanuit Drenthe en 3,1 miljoen euro uit Groningen, wat het totaal op 5 miljoen euro brengt.

De politiek is reeds bijgepraat door het OV-bureau tijdens een digitale bijeenkomst. De Drentse VVD-fractie vindt dat financiële steun van de provincie de laatst mogelijke optie moet zijn. Een aantal Drentse Statenfracties zien ook de Hubtaxi als alternatief voor de vaak lege bussen dit op dit moment rondrijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *