OV-bureau draait in 2019 bijna 2 miljoen verlies/ 1 minuut leestijd

De koning en OV-bureaudirecteur Wilko Mol. Foto: OV-bureau

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft 2019 afgesloten met een verlies van 1.968.000 euro. Dat meldt het bureau in haar jaarrekening, welke naar Provinciale Staten van Groningen en Drenthe en gemeenteraad van Groningen gestuurd is.

In de begroting voor 2019 werd rekening gehouden met een verlies van 867.000 euro. Het OV-bureau wijt het grotere verlies onder meer aan langere baten uit het concessiebeheer en hogere kosten van de bedrijfsvoering en overhead. Het bureau had aan het begin van 2019 een weerstandsvermogen van 13,62 miljoen euro. Het verlies wordt hiermee gecompenseerd.

De kostendekkingsgraad over 2019 bedraagt 49,2 procent. Dat betekent dat dat deel van de kosten voor het vervoer weer op is gehaald door de inkomsten uit vervoersbewijzen en OV-chipkaartkilometers. In de begroting werd uitgegaan van een kostendekking van 52 procent. Het aantal kilometers dat reizigers maakten steeg met 1,2 procent.

De jaarrekening kan nog afwijken vanwege de overgangssituatie naar de nieuwe busconcessie. Ook de definitieve afrekening met Qbuzz moet nog worden gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *