Foto: OV-bureau Groningen Drenthe

Het OV-bureau Groningen Drenthe, verantwoordelijk voor het busvervoer in beide provincies is bang volgend jaar enkele miljoenen euro’s tekort te hebben. Het klopt daarom bij de overheid aan voor financiële steun.

Het bureau heeft haar jaarverslag over het afgelopen jaar en prognose voor volgend jaar gepresenteerd. In 2022 was het resultaat iets beter dan vooraf verwacht. Waar een verlies van 2,1 miljoen euro was geprojecteerd bleef dat beperkt tot 1,8 miljoen euro. De reserves blijven daarmee nog wel boven de gestelde ondergrens.

Voor het huidige jaar verwacht het OV-bureau op dit moment geen problemen, maar anders is dat voor volgend jaar. Volgens het bureau komt daar door thema’s die in de rest van het land ook spelen, bijvoorbeeld op het gebied van brandstofkosten en onvoldoende correctie op de kostenindex in het OV. Er wordt door meerdere OV-autoriteiten gewerkt aan een verbetering hiervan.

Het tekort van volgend jaar wordt geraamd op een kleine tien miljoen euro, vooral doordat de kosten stijgen terwijl de reizigersaantallen sinds de coronacrisis nog achterblijven. Het OV-bureau hoopt nu op hulp uit Den Haag, door bijvoorbeeld de geplande herijking uit studentenkaart-opbrengsten met een jaar uit te stellen of een structurele bijdrage voor het OV vanuit Het Rijk. Mocht die hulp er niet komen, dan wil het OV-bureau een hogere bijdrage vanuit de provincies en de gemeente Groningen.

Wanneer een financiële injectie vanuit de politiek achterblijft, dan ziet het OV-bureau nog een aantal opties. Die behelzen bijvoorbeeld snijden in de dienstregeling of het verhogen van de tarieven voor reizigers. Het OV-bureau zegt te willen focussen op het belang van de reiziger met ‘een goede ontsluiting en een toekomstvaste bereikbaarheid.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *