Een plan van de SP in de Groningse gemeenteraad om weer een publiek vervoersbedrijf op te richten kan niet op een breed enthousiasme in de raad rekenen.

De SP is van mening dat de privatisering in het openbaar vervoer niet het gewenste resultaat heeft bereikt en diende daarom een initiatiefvoorstel in de raad in. In dat voorstel staat de suggestie om verschillende opties uit te werken voor de oprichting van een publiek vervoersbedrijf, wat dan het busvervoer over zou moeten nemen.

Een aantal andere fracties reageerde niet al te positief op de plannen. Zo vindt Rik Heiner van de VVD dat er juist meer marktwerking in het OV zou moeten komen. Karoline de Groot van Student en Stad vindt het voorstel niet genoeg doordacht en Tom Rustebiel van D66 benadrukt dat wat de SP wil überhaupt niet kan. Hij pleit voor meer geld voor het openbaar vervoer vanuit Den Haag om onderfinanciëring te voorkomen en geeft de SP mee bij de landelijke politiek te pleiten voor een wetswijziging die het mogelijk maakt een gemeentelijk vervoersbedrijf op te richten. Sinds het privatiseren van het OV kan dit namelijk niet meer.

Verkeerswethouder Philip Broeksma geeft aan dat de gemeente al meer controle heeft dan in de rest van het land gebruikelijk is, via het OV-bureau Groningen Drenthe, samen met die beide provincies. De drie overheidslichamen zijn eindverantwoordelijk voor bijvoorbeeld de lijnvoering en invulling van de dienstregeling, wat in andere concessies in Nederland vrij ongebruikelijk is.

De SP zet het initiatiefvoorstel door en heeft het laten verschuiven naar de eerstvolgende raadsvergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *