De verschillende gemeenten in Groningen en Drenthe hebben net als het OV-bureau Groningen Drenthe ingestemd met een nieuwe verlenging van de concessie voor het Publiek Vervoer, waaronder onder andere de hubtaxi’s vallen.

De oorspronkelijke concessie van vier jaar uit 2018 werd in 2022 al verlengd tot en met juli 2024. Daar komt nu nog eens twee jaar bovenop.

In 2022 werd tot de verlenging besloten omdat de diverse partijen tevreden waren over het vervoer en er voorzichtigheid vanuit vervoerders was om nieuwe opdrachten aan te nemen in het licht van de coronapandemie. De nieuwe verlenging volgt omdat zo continuïteit kan worden geboden nu het doelgroepenvervoer landelijk onder druk staat.

Publiek Vervoer is de concessie waarin het leerlingenvervoer, WMO-vervoer (de deeltaxi), hubtaxi en het vervoer op basis van de participatiewet zijn ondergebracht in Groningen en Drenthe. De provincies zijn hiervoor opgedeeld in meerdere regio’s, waarin vervoerders Connexxion, Taxi UVO, DVG en Taxi Nuis de dienst uitvoeren en dit nu mogen blijven doen tot augustus 2026. De tweede verlenging is wel de laatst mogelijke verlenging, na deze periode zal er dus een nieuwe concessie van start gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *