De komst van de Lelylijn is weer een stapje dichterbij. De Europese Unie gaat de Lelylijn opnemen in haar TEN-T-netwerk. Daarin staat welke belangrijke spoorlijnen er in 2050 in de EU moeten liggen.

Het is al langer de bedoeling de lijn op te nemen in dit netwerk, maar Duitsland was hierop tegen. In ieder geval de staatssecretaris heeft daarop meermaals contact gehad met de Duitse regering en nu lijken onze oosterburen ook positief tegenover de Lelylijn als onderdeel van het TEN-T-net te staan.

Doordat de lijn nu onderdeel van dit netwerk moet worden komt de aanleg ervan in aanmerking voor subsidies vanuit Europa. Die zijn nodig om de lijn te bekostigen. Begin volgend jaar moet de intrede in het TEN-T-netwerk definitief worden, maar dat lijkt slechts een formaliteit te worden. Er bestaat ook nog een kans dat de lijn in de komende jaren onderdeel van het uitgebreidere kernnetwerk wordt, wat betekent dat de Lelylijn onderdeel wordt van het Europese netwerk van hogesnelheidssporen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *