Statenleden van GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en D66 hebben Gedeputeerde Staten van Groningen vragen gesteld over de veiligheidssituatie in de openbare ruimte rond het openbaar vervoer.

Aanleiding hiervoor is een uitzending van onderzoeksprogramma Pointer van afgelopen week. Daarin bleek dat vrouwen zich vaak onveilig voelen in het openbaar, vooral rond het openbaar vervoer. Het gaat dan vooral om ongewenste gedragingen en seksueel grensoverschrijdende situaties. Ook op stations in Groningen is dit meermaals gemeten, blijkt uit de uitzending. Het Hoofdstation en station in Haren worden bijvoorbeeld genoemd.

91 procent van de gevraagde vrouwen gaf aan zich wel eens onveilig te voelen rond stations en 40 procent gaf aan wel eens een station te mijden naar aanleiding van deze gevoelens. Volgens GroenLinks is het rapportcijfer voor veiligheid (8,0) uit de OV-klantenbarometer vertekend. Hier zijn namelijk de antwoorden van iedereen bij elkaar opgeteld, terwijl juist vrouwen zich onveilig voelen. De partij spreekt van een ‘genderdatakloof’.

De partijen vragen aan Gedeputeerde Staten of men bekend is met deze signalen en of het mogelijk is om, zoals in sommige gebieden al gebeurt, antwoorden van vrouwen, mannen en overige groepen te scheiden van elkaar bij onderzoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *