Tussen nu en 2020 zal de gemeente Groningen gaan investeren in het verbeteren van P+R-voorzieningen in de stad. Hiervoor trekt de gemeente 23 miljoen euro uit.

De bestaande terreinen zoals Zernike en Kardinge, worden flink uitgebreid en krijgen een flinke kwaliteitsimpuls door de plaatsing van onder andere wachtruimten en toiletten. Ook het realiseren van beheer en toezicht hoort bij de geplande uitbreidingen.

Naast de impuls voor de bestaande parkeerplaatsen, komt er ook een nieuwe P+R-voorziening nabij industrieterrein Driebond in het oosten van de stad. Voor de ontwikkeling hiervan gaat Groningen samenwerken met onder andere het Rijk, de provincie en het OV-bureau Groningen Drenthe.

De uitbreiding van P+R Haren/A28 en de uitbreiding van P+R Euroborg/P3 hebben de hoogste prioriteit. Daarna zal men overgaan tot het doorontwikkelen van overige parkeerplaatsen zoals P+R Zernike en P+R Kardinge. Voor de aanpassingen is 23 miljoen euro gereserveerd. Hiervan kom 17 miljoen euro uit de compensatiegelden van de Zuiderzeelijn, en 6 miljoen euro uit de parkeernota van de gemeente Groningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *