Foto: OV-bureau Groningen Drenthe

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een winst van 367.000 euro. Toch zijn niet alle doelstellingen voor beleidsindicatoren gerealiseerd.

Dat komt onder meer door de stakingen in het busvervoer. De kostendekkendheid van het busvervoer is gezakt met 1,8 procent ten opzichte van 2017. De doelstelling was om die niet meer dan 0,1 procent te laten zakken.

Ook de doelstelling voor het aantal reizigerskilometers is niet gerealiseerd. Het OV-bureau wijt dit in haar jaarverslag aan de stakingen en het aantal warme dagen.

Er waren zowel financiële voor- als nadelen voor het OV-bureau. Door de acht stakingsdagen hoefde het OV-bureau bijvoorbeeld 1,97 miljoen euro minder te vergoeden dan verwacht. Hogere uitgaven betroffen onder meer de inhuur van externe expertise rondom de aanbestedingsprocedure (108.000 euro), de aanschaf van snellere pinapparatuur voor de bussen (ook 108.000 euro) en de inzet van OV-stewards op lijn 73 tussen Emmen en Ter Apel (216.000 euro). Dat laatste was een gevolg van de sociale onrust op deze buslijn.

Het weerstandsvermogen is gedaald van 17,4 miljoen euro naar 13,57 miljoen euro. Het verschil is ontstaan door het toevoegen van het exploitatiesaldo en onttrekken van 4,2 miljoen euro aan de algemene reserve.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *