Waar kan ik een klacht over het OV indienen?

In een situatie waarin bijvoorbeeld een bus niet op is komen dagen of de trein vol was, is het mogelijk een klacht in te dienen. Waar kan dit?

Qbuzz

Bij Qbuzz in Groningen en Drenthe kan via een online formulier een klacht worden ingediend. Wanneer een klacht niet naar wens wordt opgelost, dan is het mogelijk te klagen bij het OV-bureau Groningen Drenthe.

Arriva

Bij vervoerder Arriva kan een klacht online worden ingediend via een speciaal formulier. Dit formulier kan worden gebruikt voor heel Nederland.

NS

Bij de NS is het mogelijk een klacht in te dienen bij de klantenservice. Dit kan telefonisch, via Twitter, Facebook en een online chat op de website van de NS.

Als reiziger en vervoerder er niet uit komen

Mochten de klagende reiziger en betreffende vervoerder er niet met elkaar uit komen, dan is er de OV Ombudsman. Deze kan helpen met het indienen van een klacht. Het is ook mogelijk een klacht over het OV bij het loket van de OV Ombudsman in te dienen. Deze bemiddelt dan met de betreffende vervoerder.