De fracties van het CDA en de SP in de stad willen een goed ov-alternatief voor de Hortusbuurt en het oostelijke gedeelte van de Oranjewijk. Vanaf december komt daar volgens de plannen van de gemeente en provincie geen bus meer.

De wijken worden in de huidige dienstregeling bediend door lijn 5. Deze lijn zal met het ingaan van de nieuwe dienstregeling het wegvallen van lijn 15 opvangen, welke dan niet langer door de westelijke binnenstad rijdt maar via de ringweg. Door de omlegging zal de huidige route van lijn 5 tussen de Prinsesseweg en Stationsstraat vervallen.

Lijn 5 wordt veel gebruikt door ouderen en mindervaliden. Deze groep mensen kunnen in de nieuwe dienstregeling niet langer per directe buslijn op de Grote Markt, in de Oranjewijk en in de Hortusbuurt komen.

Het CDA en de SP hebben woensdagavond in de gemeenteraadsvergadering een gezamenlijke motie ingediend om in de nieuwe dienstregeling de busverbinding in de Oranjewijk en Hortusbuurt zo goed mogelijk te houden, welke door de gemeenteraad unaniem is aangenomen. Het college van B&W zal nu moeten kijken naar de dienstregeling in deze wijken.

Overigens is de route van lijn 5 door de Hortusbuurt in zestien jaar geleden ook al eens geschrapt, toen om de busverbinding tussen Paddepoel en het station te versnellen. Bewoners van het oostelijke gedeelte van de Oranjebuurt en Hortusbuurt konden toen gebruikmaken van Servicebus lijn 25 welke tussen het Winkelcentrum Paddepoel en Kwinkenplein reed. Of er weer aan een dergelijke oplossing wordt gedacht moet nog duidelijk worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *