De BIOS Groep heeft, al voor het sluiten van de aanbesteding voor Publiek Vervoer een kort geding aangespannen tegen de projectgroep Publiek Vervoer Groningen Drenthe, onderdeel van het OV-bureau.

Vanaf 2018 willen de gemeenten in Groningen en Drenthe starten met het combineren van de aanbestedingen voor kleinschalig openbaar vervoer, WMO-vervoer, Regiotaxi (straks Hubtaxi), Buurtbus en scholierenvervoer. Vervoerders kunnen zich momenteel inschrijven op één of meerdere van de zeven regio’s in Groningen en Drenthe.

Volgens de BIOS Groep, nu verantwoordelijk voor het WMO-vervoer in de gemeente Groningen, is Publiek Vervoer niet transparant in haar aanbestedingseisen. BIOS vindt dat de nieuwe vervoerders onevenredig veel financiële risico’s moet dragen en dat er hoge boetes mogelijk zijn in de concessie.

BIOS zegt dat er al bijna vijfhonderd vragen zijn gesteld door potentiële vervoerders, waarop Publiek Vervoer slechts schaars antwoorden geeft. De vervoerder wilde daarom een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts en daarom de aanbesteding opschorten, maar dat wil Publiek Vervoer niet.

Daarom rest wat BIOS betreft alleen de gang naar de rechter. BIOS vindt dat Publiek Vervoer met de aanbesteding niet voldoet aan de uitgangspunten van het aanbestedingsrecht en dat er een heraanbesteding nodig is om hieraan te kunnen voldoen.

Op 17 juli dient het kort geding waaruit moet blijken of de aanbestedingsprocedure juist verloopt. De concessie voor Publiek Vervoer moeten in september worden gegund, afhankelijk van de invloed van het kort geding op 17 juli.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *