Sinds een kleine twee maanden is de Grote Markt in Groningen vrij van busverkeer. In navolging van gemeentebeleid zijn de bussen verplaatst naar de Diepenring. Men hoopt zonder gevolgen voor reistijd, maar of dat inderdaad zo is zal binnenkort moeten blijken.

Het OV-bureau schrijft in haar plannen voor de busdienstregeling van volgend jaar dat iedere minuut extra reistijd via de Diepenring op jaarbasis 425.000 euro extra kost. Door het wegvallen van de bereikbaarheidsvergoeding moet er juist bezuinigd worden op het busvervoer in Groningen en Drenthe.

In de komende weken wordt gemeten hoe het zit met de rijtijd over de Diepenring, waaruit zal blijken of er verschil in de reisduur ten opzichte van de oude route zit. Mocht blijken dat rijden over de Diepenring langer duurt, dan moet er iets gebeuren om de nieuwe route kostenneutraal uit te kunnen voeren.

Daarover zijn al een aantal ideeën. Het OV-bureau ziet een mogelijkheid in het versnellen van de route, bijvoorbeeld door het weren van automobilisten op de Diepenring. Een andere optie is het schrappen van haltes elders op de busroutes of het schrappen van delen van lijnen of hun bijbehorende frequenties elders in de stad.

De gemeente Groningen werkt met de provincies Groningen en Drenthe samen in het OV-bureau. Daarom zou de gemeenteraad ook kunnen ervoor kunnen kiezen om zelf de eventuele extra kosten op te hoesten.

De komende periode moet dus blijken of de route over de Diepenring inderdaad extra reistijd op heeft geleverd en hoe de eventuele extra kosten binnen de perken kunnen worden gehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *